Mediacija v šoli 2020


Študentski svet UP PEF je v sredo, 8. januarja 2020, na UP PEF za študente in zunanje poslušatelje pripravil zanimivo predavanje mag. Martine Kovačič Kuzmić in  prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec, ki sta obiskovalcem predavanja ponudili bežen skok v polje pravne mediacije in uporabo le-te v šolskem prostoru.


V šoli namreč nemalokrat prihaja do konfliktov in sporov, ki so tudi sicer sestavni del življenja slehernega človeka. Uporabo in poučevanje metod njihovega razreševanja in obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po metodi mediacije, ki posledično spreminja tudi šolsko kulturo in šolsko klimo ter počasi gradi novo kulturo odnosov.

Predavateljici sta udeležence predavanja najprej seznanili s tem, kaj je mediacija v pravnem smislu ter kako jo kot mediator sploh razumeti. S pomočjo kratkih iger sta prikazali različna polja mediacije, osredotočili sta se na njeno vlogo v šolskem prostoru. Udeležence sta seznanili tudi z rezultati raziskave o prisotnosti mediacije na šolskem polju na štirih izbranih osnovnih šolah v slovenski Obalni regiji in kako se lahko pristope, tehnike in načela mediacije vključuje v sodobne vzgojno-izobraževalne procese v šoli.

Zaradi interesa udeležencev predavanja sta predavateljici napovedali sklop podrobnejših predavanj na to temo v drugem semestru.

Matija Jenko

Foto utrip
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino