Še eno gostovanje v okviru Alumni kluba UP PEF 2020


25. februarja 2020 je mag. prof. andragogike Kristina Klecin za študente 1. letnika Izobraževanje Odraslih in razvoj kariere v okviru predmeta Komparativna andragogika nosilke prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec pripravila predstavitev svojega nagrajenega magistrskega dela "Vloga nacionalne poklicne kvalifikacije ter priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja v izbranem zavodu".

Ob tem je izpostavila:
Odnos do znanja, ki smo ga izpostavili kot posebnost, posameznike v raziskavi združuje in ne kaže razlik. Vsi imajo enak pogled na formalno pridobljena znanja, kakor tudi na priložnostno pridobljene izkušnje. Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) v svoji celovitosti povezuje različne deležnike, sam postopek potrjevanja in preverjanja pa predvsem posameznika in svetovalca. Osebna zbirna mapa predstavlja sredstvo, s katerim posameznik dokumentira delovne izkušnje. Poglavitna prednost, ki jo prinaša NPK, omogoča posamezniku, da lahko svoja neformalna znanja potrdi in na tak način vstopa v delovna razmerja tam, ker je predpisana izobrazba pogoj za redno zaposlitev, ali pa, da napreduje na zahtevnejše delovno mesto.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino