Od črte do črke 2020


V četrtek, 16. januarja, sta dr. Barbara Baloh in Ester Derganc na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem predstavili delovni zvezek in priročnik za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti Od črte do črke. Tema priročnika je predopismenjevanje v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju in je sestavni del kompleta delovnih zvezkov Rišem, brišem in packam ter Od črte do črke (prvi in drugi del). Služi predvsem učitelju ter vzgojitelju kot strokovna pomoč pri delu. Namenjen je tistim učiteljem in vzgojiteljem, ki dobro obvladajo metode poučevanja in jih znajo prilagajati učencem. Delovni zvezek se osredotoča predvsem na grafomotoriko, medtem ko v priročniku bralec lahko dobi osnovno informacijo tudi o drugih področjih uspešnega predopismenjevanja, prikaže idejno in vsebinsko zasnovanost delovnega zvezka, vsebuje dodatno literaturo oz. možnost nadgradnje posameznih tem pri konkretnem delu z učenci, in poskuša povezati proces predopismenjevanja in začetnega opismenjevanja, torej predstavlja nekakšno kontinuiteto med vrtcem in šolo s posebnim poudarkom na vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, kjer je didaktično gradivo tudi nastajalo.

Po predstavitvi delovnega zvezka ter priročnika so sodelavke Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Bojana Kralj, dr. Petra Furlan, dr Barbara Baloh in Giuliana Jelovčan predstavile dejavnosti, ki upoštevajo vse predhodno navedene sodobne učne pristope. Predopismenjevanje povezale s področjem glasbe, narave in gibanja, česar so se obiskovalci predstavitve še posebej razveselili. Navedene aktivnosti izvajajo v okviru programa profesionalnega usposabljanja Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje.

Matija Jenko
 

Foto utrip
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino