Tudi letos med nagrajenci Prometeja znanosti z UP PEF 2020


Ljubljana, 28. januarja 2020 – Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na svoji tradicionalni slavnostni akademiji, ki je potekala v Državnem svetu, podelila priznanja donatorjem in sponzorjem ter komunikatorjem znanosti. Letos je kar osem nagrajencev z Univerze na Primorskem.

Udeležence tradicionalne slavnostne podelitve sta uvodoma nagovorila predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je znanost raziskave in razvoj izpostavil kot vrednote, ki jih državni svet ceni in spodbuja, ter rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, soustanoviteljice Slovenske znanstvene fundacije. Slednji je izpostavil pomen univerze na ustvarjanje in prenašanje znanja, največjega potenciala Slovenije, ki bo državo postavil ob bok najuspešnejšim.

Priznanje Prometeja znanosti za dosežke v zadnjih treh letih, še zlasti v letu 2019, so ga prejele prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, izr. prof. dr. Nives Kovač in doc. dr. Janja Plazar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem

Strokovni doprinos prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec k razvoju pedagoške vede kot tudi povečanju ugleda pedagoške vede na akademskem in strokovnem področju doma in v tujini je izjemen. Prejemnica priznanja od prvega dne delovanja pod okriljem Univerze stopa po akademski, strokovni in pedagoški poti z mislijo na čast in ugled univerze, nenehno spodbuja študente k doseganju in preseganju študijskih ciljev ter ohranja in nenehno izboljšuje medosebne odnose na Univerzi. Njena raziskovalna energija se skupaj s pedagoškim erosom zrcali v izjemni pedagoški avtoriteti, ki jo je v svoji akademski in pedagoški karieri uspela zgraditi in jo uspešno dopolnjuje in izboljšuje. Sporočilo, ki ga prof. dr. Lepičnik Vodopivec prenaša tako znotraj nacionalnega okvira kot tudi v tujini, temelji na pomembni vlogi sodelovanja: zgolj s sodelovanjem in konstruktivnim iskanjem skupnih rešitev bomo uspeli preživeti številna družbena vprašanja, ki pretresajo lokalni, nacionalni in svetovni okvir. Vse to nenazadnje dokazujejo tudi nagrade, ki jih je prejela tako za pedagoško odličnost, za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja v okviru katerega je izkazala izjemne rezultate znanstveno-raziskovalne odličnosti ter je pomembno prispevala k promociji vzgoje in izobraževanja tako v širši strokovni javnosti kot v mednarodnem okolju.

Izr. prof. dr. Nives Kovač je z drugimi članicami uredniškega odbora publikacije »Pol stoletja dolga pot Morske biološke postaje Piran: 1969–2019«, to so izr. prof. dr. Patricija Mozetič in dr. Janja France in Branka Smodiš, prejela priznanje Slovenske znanstvene fundacije Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za izjemno in usklajeno znanstveno sporočilo z vizualno komunikacijo v publikaciji. Knjiga najširši javnosti na privlačen način predstavi Morsko biološko postajo Piran, njeno zgodovino in vizijo razvoja ter hkrati podaja znanstveno utemeljene vsebine ter s številnimi podatki in bogatim slikovnim gradivom razkriva mnoge skrivnosti in zakonitosti obalnega morja.

Drugi prejemniki z Univerze na Primorskem so prof. dr. Irena Lazar, prof. dr. Tomaž Pisanski in ekipa univerzitetnega spletnega portala UP budi.

Drugi prejemniki priznanj:

Kumunikator znanosti leta 2019:
- Sašo Dolenc (kolumnist časopisa Delo in Dnevnik).

Častni naziv zvezda 25. slovenskega festivala znanosti:
- Maca Jogan (sociologinja),
- Luka Repar (magistrski študent Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani).

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za svoje življenjsko delo:
- Tomaž Ogrin (Šola eksperimentalne kemije Instituta Jožef Stefan),
- Slovensko društvo ljubiteljev kemije,
- upokojeni etnolog Vito Hazler.

Priznanja za dosežke v zadnjih treh letih:
- Matej Črepinšek (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru),
- Emilija Stojmenova Duh (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani),
- Brigita Kacjan (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru).

Priznanja so prejeli:
- Luka Vidmar (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Podiplomske šole SRC SAZU),
- Primož Vitez (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),
- Mojca Delač (novinarka Prvega programa Radia Slovenija),
- Matej Pavlič (urednik pri Tehniški založbi Slovenije),
- Matej Huš, Marjetka Podobnik in Matija Gatalo (Kemijski inštitut).

Skupinsko priznanje so prejeli
- uredniški odbor nacionalnega inštituta za biologijo,
- Arne Hodalič in Katja Bidovec (fotografa),
- avtorja Samo Kreft (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani) in Darja Kolar,
- Znanstvena redakcija Radia Študent,
- Kemijski inštitut,
- Društvo raziskovalcev kemijskih znanosti UL FKKT.

Na slavnostni akademiji so podelili tudi priznanja podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki so v preteklem letu najbolj podpirali njeno delovanje.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino