Poslovni protokol pomemben tudi v kriznih časih 2020

 

Učenje je vseživljenjski proces, ki ga ne smemo zanemariti. Ni pomembno samo za osebni razvoj, ampak tudi na poslovnem področju, za karierno napredovanje. Poleg tega poznavanje pravil uspešnega komuniciranja še posebej izstopa v kriznem obdobju in po njem. Učenje tovrstnih veščin omogoča vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola, ki jo vodi Ksenija Benedetti, predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje.

Leta 2018 je Ksenija Benedetti, nekdanja vodja Protokola Republike Slovenije, v sodelovanju s Centrom za vseživljenjsko učenje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete pričela z izobraževalnim programom poslovnega protokola, ki izraža profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Komuniciranje v kriznem času
Konkurenčne prednosti izstopajo še posebej v času, v katerem se trenutno nahajamo, času, ki je pokazal, kako je pomembno komuniciranje, in sicer tako v gospodarski kot negospodarski dejavnosti. Soočanje z epidemijo je razkrilo številne napake tudi pri vodenju, ki nakazujejo na pomanjkanje tovrstnih veščin.

Pomembna področja Akademije za poslovni protokol
Trimesečno šolanje v okviru Akademija za poslovni protokol obsega področja uspešne poslovne komunikacije in sodobne komunikacijske trende, besedno in nebesedno ter pisno komuniciranje, interno in eksterno komuniciranje, organizacijo poslovnih in družbenih dogodkov, kulturne in poslovne navade po svetu, navade poslovnega obdarovanja ter voden protokolarni obed.

Dodatna znanja različnih strokovnjakov
Neprecenljivo znanje Ksenije Benedetti dopolnjujejo vrhunski strokovnjaki različnih strok, kot so Elen Batista Štader, televizijska voditeljica in novinarka pri temah organizacije učinkovite novinarske konference in priprave komunikacijske platforme ob dogodkih, dr. Janez Bogataj, slovenski etnolog, ki bo osvetlil temo poslovnih daril, Slavko Bobovnik, novinar, ki bo razkril učinkovit nastop pred kamero, ter Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja.

Namenjeno vsem
Izobraževanje je pripravljeno za različna področja in delovna mesta, za vse, ki se profesionalno vključujejo v zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila ter pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Potek šole poslovnega protokola
Od 14. septembra do 7. decembra 2020, vsak ponedeljek popoldan se bo ponovno izobraževalo okoli dvajset udeležencev, ki bodo ob zaključku šolanja in po opravljenem končnem izpitu prejeli certifikat znanja, potrdilo, ki ne odraža le poznavanja poslovnega protokola, ampak tudi osebno odličnost. Več informacij je dostopnih na spletni strani https://protokol.si/.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino