Sodelovanje UP PEF na mednarodni konferenci o znanosti, poučevanju in učenju 2019


Pedagoška fakulteta v Užicu Univerze v Kragujevcu je v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Pedagoško fakulteto Univerze Konstantin Filozof ter Pedagoško fakultete Univerze Jan Evangelista Purkyne 25. oktobra 2020 v Užicu organizirala mednarodni znanstveni sestanek z naslovom Nauka, nastava in ućenje – problemi i perspektive.

Tradicionalne mednarodne konference, ki poteka od leta 2005, se je udeležilo 56 strokovnjakov z različnih pedagoških fakultet, iz Srbije, Slovenije, Slovaške in Češke, in sicer v okviru projekta poučevanje, učenje, problemi, cilji in perspektive. S Pedagoške fakultete Univerze na Primorske, ki s fakulteto v Užicu sodeluje že 10 let, so na konferenci aktivno sodelovali prof. dr. Darjo Felda, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Martina Kovačič Kuzmić, dr. Karmen Drljić in predsednik Študentskega sveta UP PEF Matija Jenko.

Namen konference je bil z različnih perspektiv preučiti izzive, s katerimi se soočajo akterji v programih vzgoje in izobraževanja. Več kot 36 prispevkov je bilo osredinjenih na pomen in povezanost čustev in učenja ter na različna predmetna področja, objektivnost ocenjevanja, inkluzijo otrok s posebnimi statusi ter šolsko mediacijo. 

Znanstveni sestanek je bil organiziran pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije, saj so vsakoletna dognanja in zaključki aktualni za ministrstvo in prakso.

Celoten prispevek:
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino