Zgodnji znaki avtizma 20202. aprila obeležujemo svetovni dan avtizma z namenom boljšega razumevanje te vseživljenjske razvojne motnje. Intenzivna zgodnja obravnava ljudem s to diagnozo lahko pomaga, saj le-ti dobijo ustrezno pomoč, kar zmanjšuje kasnejše čustveno-vedenjske motnje in stiske. Zato je v lanskem letu Suzana Odžić, študentka Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, prevedla in prilagodila priročnik Linde Lee o zgodnjih znakih avtizma.

»Zgodnji znaki avtizma – priročnik za strokovne delavce in starše« je pripravila Linda Lee, medicinska sestra in mati otroka z avtizmom, ob pomoči strokovnjakov s pedagoškega in medicinskega področja. Pod mentorstvom doc. dr. Vanje Riccarda Kiswarday s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ga je leta 2019 prevedla in prilagodila za rabo v Sloveniji Suzana Odžić, študentka magistrskega študijskega programa Inkluzivne pedagogike v Kopru in mati dvojčkov z avtizmom.

»Priročnik vidim kot odličen vizualno podprt in enostavno razumljiv pripomoček za spoznavanje zgodnjih znakov avtizma in ozaveščanje o doživljanju potreb otrok z avtizmom in njihovih družin. V pomoč bo različnim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu, staršem in nenazadnje tudi študentom in širši javnosti. Zgodnje odkrivanje avtizma prinaša več pozornosti za odkrivanje virov otrokove stiske, več ustvarjanja prilagoditev in iskanja ustreznih pristopov do otroka. To otroku omogoča večje možnosti za zgodnje učenje, predvsem pa več miru v različnih okoljih. Želim si, da bi ga pregledalo čim več ljudi,« je v uvodu priročnika zapisala doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday.

Suzana Odžić je v priročniku izpostavila strmo naraščanje števila otrok diagnosticiranih z avtizmom v razvitih državah, zato meni, da je izjemnega pomena intenzivna zgodnja obravnava, ki dokazano izboljša razvoj otrok z avtizmom. Da pa bi do zgodnje obravnave prišlo še pravi čas, je ključno (pre)poznavanje prvih znakov avtizma, tako s strani zdravstvenih in pedagoških delavcev kot tudi s strani staršev. Ključ do zgodnjega odkrivanja avtizma je tako v izobraževanju tistih, ki skrbijo za dobrobit otroka ter v njihovem povezovanju, obravnava otroka pa mora biti individualizirana in mora temeljiti na sodelovanju strokovnjakov med seboj in z starši.

Znake avtizma se prevečkrat zamenjuje za neuspešne vzgojne tehnike, kar družinam otrok z avtizmom povzroča dodaten stres, posledica tega pa je manj spodbudno domače okolje otroka z avtizmom, v mnogih primerih pride tudi do razpada družine. Da bi se v čim večji meri temu izognili, je zelo pomembno zgodaj začeti, torej zgodaj prepoznati in obravnavati.

Učinek avtizma je obsežen, hkrati pa je zaradi svojih spektralnih karakteristik težko prepoznaven, zato je priročnik preprosto in slikovito oblikovan, prav tako pa so v njem zbrana priporočila za vse, ki želijo otrokom z avtizmom in njihovim družinam čim bolj učinkovito pomagati na njihovi življenjski poti.

Priročnik je objavljen TUKAJ.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino