Tudi zagovori zaključnih del so se preselili na splet 2020


V petek, 17. aprila 2020, je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem zaradi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih organizirala prve zagovore zaključnih del, ki so bili izvedeni preko spletne platforme ZOOM. Potekali so v skladu z nedavno sprejetimi navodili fakultete o izvedbi zagovorov zaključnih del na daljavo, prihodnji teden pa je predvidenih še 13.

Tadeja Jamar je v petek uspešno zaključila študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja, in sicer je pod mentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož in somentorice doc. dr. Mojce Žefran uspešno zagovarjala diplomsko nalogo Poučevanje angleščine v vrtcu s pomočjo glasbe (preko pristopa CLIL).

Maja Mohar pa je pod mentorstvom izr. prof. dr. Vide Medved Udovič uspešno zagovarjala diplomsko nalogo Primanjkljaji v govornem razvoju otrok in tako postala diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.

Tudi Katja Globočnik je pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana zaključila univerzitetni študijski program Pedagogika, in sicer z zagovorom diplomskega dela Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na Ljudski univerzi Kranj.

Dobili smo še novo magistrico profesorico razrednega pouka, to je Neja Ivetič, ki je pod mentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož uspešno zagovarjala magistrsko delo Sodelovalno učenje pri pouku angleščine v sklopu projektnega dela.

Vsem novim diplomantkam iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov na nadaljnji karierni poti.

Foto utrip
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino