Online info dan: S srcem, z glavo in rokami na socialno pedagogiko 2020


Tudi v študijskem letu 2020/2021 so na UP PEF že šesto leto razpisana vpisna mesta za magistrski študijski program Socialna pedagogika, ki temelji na dialogu, enakovrednosti in
vzajemnem spoštovanju v kvalitetnih profesionalnih odnosih.

Študenti, ki se bodo izobraževali na področju praktičnega socialno-pedagoškega delovanja in raziskovalnega dela z ranljivi skupinami, bodo vplivali tudi na družbeno oz. sistemsko raven.

Posebna veščina socialnega pedagoga je ravno v neposrednem odnosu, ki je osnova za sodelovanje in učinkovito komunikacijo, ki lahko pripelje do sprememb v družbi.

 

Redni in izredni študij
Dvoletni študijski program se izvaja kot redni študij, izredni pa zaradi prilagojenega urnika (ob petkih popoldne in sobota) poteka tri leta. Slednji se bo izvajal, če bo vpisanih več kot 20 kandidatov.

Vpisni pogoji
Diferencialni izpiti se določijo za tiste, ki se vpisujejo z drugih univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov. Koordinator študijskega programa jih določi na podlagi opravljenih obveznosti. To so lahko Socialna pedagogika (osnove), Delo z otroki/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami, Pedagoška psihologija, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Osnove pedagogike.

Splošna predmetna področja
Študijski program obsega specifično-socialna pedagoška področja, veliko praktičnega dela, saj je pomembno, da študenti pridobijo izkušnje iz prakse. Posledično je veliko tudi samostojnega dela, ki obsega tudi projektno delo in refleksije ter obštudijsko udejstvovanje. Vsaka generacija študentov je sodelovala v pomembnih projektih, se prostovoljno udejstvovala in soustvarjala zanimive doživljajske poletne šole.

Izvajalci
Visokošolski učitelji in sodelavci na študijskem programu imajo dolgoletne izkušnje, ki so jih pridobili iz delovne prakse, sedaj pa svoja spoznanja, ki so jih znanstveno podkrepili, širijo med študenti, jih spremljajo in spodbujajo pri osvajanju splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc ter pisanju zaključnega dela.

Profil diplomanta
Magister/ica profesor/ica socialne pedagogike je usposobljen/a v:

 • vzgojnem in svetovalnem delu,
 • penologiji,
 • socialnem managementu,
 • vodstvenih vlogah in
 • strokovnem raziskovalnem delu.
Usmerjen je v šolsko, vzgojno-svetovalno področje, na področje institucionalnega dela, področja zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, posebej za delo z vedenjsko in čustveno motenimi, področja dijaških domov, totalnih institucij, penološko svetovalnega dela, socialnega managementa in vodstvenih vlog.

 

Cilji študijskega programa
Temeljni cilji programa so usposobiti kvalitetnega strokovnjaka, ki bo imel organizacijske in vodstvene sposobnosti ter bo učinkovito poučeval in vzgajal. Usposobljen bo za profesionalni razvoj in bo uspešno sodeloval z delovnim in družbenim okoljem.

Predmetnik
Predmetnik obsega splošna predmetna področja, kamor spadajo predmeti: Psihologija osebnosti, Psihiatrija za socialne pedagoge, Raziskovanje v socialni pedagogiki, Penologija ipd. in specifično socialno pedagoška področja s predmeti kot so: Alternative institucionalni vzgoji, Participacija v socialni pedagogiki, Socialnopedagoško delo v OŠ, Projektno delo, Neformalne oblike socialnopedagoškega dela, Oblike svetovanja in delo s starši, Komparativna socialna pedagogika, Raziskovanje socialno pedagoških praks ipd. Natančneje pa si o predmetnik lahko preberete TUKAJ.

Zaposljivost
Potreba po študijskem programu je vidna iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj ta predvideva, da mora strokovnjak na področju šolstva imeti 2. stopnjo izobrazbe. Magister profesor socialne pedagogike se bo lahko zaposloval tudi v penoloških ustanovah in na področju sociale, zdravstva ter socialnega managementa. Natančneje : diplomat se lahko zaposli npr. kot:

 • vzgojitelj v vzgojno-izobraževalnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (vzgojni zavodi, mladinski domovi, stanovanjske skupine itd.);
 • vzgojitelj v prevzgojnem domu in strokovni svetovalec v drugih penoloških ustanovah;
 • strokovni delavec na področju sociale, socialnega managementa in v nevladnih organizacijah, kakor tudi na področju zdravstva;
 • svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
 • vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke;
 • vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske  otroke s posebnimi potrebami;
 • učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj;
 • učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja;
 • učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje posebej nadarjenih učencev;
 • učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami;
 • učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč;
 • strokovnjak področje dela s starostniki.

Povezovanje s stroko in z lokalno skupnostjo
Zavoda za socialno pedagogiko združuje visokošolske učitelje in sodelavce s fakultete, njihove študente ter strokovnjake s prakse z lokalnega okolja z namenom sodelovanja, povezovanja, delovanja in širitve socialne pedagogike v Obalno-kraški regiji. Cilji zavoda so zbiranje in uresničitev novih idej, projektov ter programov, zapolnitev vrzeli v regiji, razvoj alternativnih programov za mlade, internacionalizacija študentskega prostora, kritični odnos do izven-družinske vzgoje in pomoč strokovnjakov za različne oblike pomoči v socialnem vključevanju. V prihodnje  bo izvajal strokovna srečanja, izobraževanja, poletne šole, konference. Poleg navedenega bodo v okviru zavoda izdajali revijo z naslovom »Forum za socialno pedagogiko«.

Zakaj izbrati študijski program

 • postani dober socialni pedagog in pridobi kompetence, ki ti bojo koristile na vseh medosebnih področjih,
 • pomagaj otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
 • pomagaj rizičnim skupinam,
 • sodeluj v različnih projektih,
 • črpaj s prakse,
 • pridobi veliko veliko znanja od strokovnjakov s področja socialne pedagogike,
 • razširi si možnost zaposlitve,
 • bodi sprememba.

Odlomki mnenj študentov in diplomantov

"Študij mi ni dal le novega znanja, ki ga bom koristila na enem izmed mnogih delovnih mest, ki ga lahko v skladu z zakonodajo zaseda socialni pedagog, ampak mi je odprl možnost, da sem si dovolila pogledati na svet z drugačne perspektive, razširil mi je kritično razmišljanje, osebnostno sem zrasla. Sedaj razmišljam o tem, da sem lahko neka sprememba, da lahko nekaj naredim za nekoga. Zato lahko povem, da študij nam poda roko, od nas pa je odvisno, če bomo shodili."
Ajda Janežič

"V Kopru smo v smislu poklicnih profilov zelo heterogena skupina, zato si med seboj širimo obzorja in drugačne poglede. Socialna pedagogika pokriva različne poklicne profile, meni kot vzgojiteljici predšolske vzgoje je pripomogla k boljšemu partnerskemu odnosu s starši, med sodelavci širim ideje socialne pedagogike, ki je vključujoča za vse in vsakogar, prav tako mi pride prav pri delu z otroki."
Ines Rekar

"Od prijave do vpisa so nam stali ob strani tako v referatu za študente kot na oddelku - uredili so vse potrebno, da smo lahko začeli študirati. Vsi smo opravili diferencialne izpite, število le-teh je bilo odvisno od predhodne izobrazbe. V procesu študija je potekalo običajno tako, da so bila pri vsakem predmetu na urniku najprej predavanja, potem vaje in temu je sledil izpit. Način študija se pa je zaradi ukrepov zaradi Covid-19 korenito spremenil, saj so se predavanja, vaje, predstavitve izdelkov, izpiti preselili na spletno aplikacijo Zoom. Pred ukrepi smo uspeli organizirati še spoznavni vikend in ogled Zavoda za prestajanje kazni na Dobu ter Kriznega centra Palčica."
Milan Došen

 

Več informacij

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino