Online info dan: Od Zgodnjega učenja do kakovostne slovenske predšolske vzgoje 2020


UP PEF je bila prva fakulteta, ki je začutila potrebo po razvoju magistrskega študijskega programa Zgodnje učenje.

Strokovnjaki s fakultete so se zavedali prednosti slovenske predšolske vzgoje. Ta predstavlja, kot na Finskem in drugih sorodnih državah, enovit sistem, ki povezuje prvo in drugo starostno obdobje. Zaradi ohranjanja statusa kvalitetnega sistema oz. doseganja ravni kakovosti in razvoja je fakulteta postavila celoten vertikalen steber tega področja, ki zajema prvo, drugo in tretjo stopnjo izobrazbe.


Cilj študijskega programa
Cilj je izobraziti strokovnjaka s področja zgodnjega učenja in poučevanja predšolskih otrok. Študijski program daje poudarek na spodbujanju dialoga z otroki, usposablja za partnersko povezovanje z družinami in lokalnim okoljem.

Redni in izredni študij
To je dvoletni študijski program, poteka kot redni in izredni študij. Urnik je prilagojen zaposlenim.

Vpisni pogoji in diferencialni izpiti
Tisti diplomanti, ki so predhodno zaključili pedagoško smer (predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija, edukacijske vede), se lahko vpišejo neposredno, brez diferencialnih izpitov. Ostali študentje, z ostalih strokovnih področij, morajo na podlagi predhodno opravljenih študijskih obveznosti do vpisa v 2. letnik opraviti diferencialne izpite (slovenski jezik, pedagogika, razvojna psihologija, pedagoška psihologija in specialna pedagogika), ki se jih določi za vsakega kandidata ločeno.

Predmetnik
Predmetnik v prvem letniku obsega psihološke predmete, pedagogiko, enake možnosti v izobraževanju, zgodnje učenje matematike, raziskovanje, partnerstvo z družino in okoljem, znanstvena besedila, gibalno področje, jezik. V drugem letniku je manj predmetov, ker je predvideno pisanje zaključnega dela. Ostali predmeti so s področja umetnosti, naravoslovja, glasbe, terenskega poučevanja, družboslovja, svetovanja in profesionalnega razvoja. V obeh letnikih so izbirni predmeti in praktično usposabljanje.

Profil diplomanta
Diplomant je usposobljen za

 • raziskovanje, družbeno analizo,
 • ima vodstvene kompetence,
 • kompetence za svetovalno delo,
 • je sposoben razvijati celostne pristope, strategije in metode dela z otroki v zgodnjem in srednjem otroštvu.


Zaposljivost diplomanta
Z dokončano prvo stopnjo visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja se lahko diplomant zaposli v vrtcih, vendar bolonjski sistem predvideva širšo zaposlitev, ki je omogočena po zaključeni drugi stopnji. Vsekakor višjo stopnjo zahtevajo vodstveni poklici.

»Tudi študentje na magistrskem študijskem programu nam poročajo, da bi morali določene vsebine slišati že na prvi stopnji, ampak za to je potrebna zrelost, da se lahko razume koncepte. Tudi študentje s prakse, ko se vrnejo v predavalnice, začutijo to bistveno razliko, ki se zgodi na drugi stopnji,« je poudarila visokošolska učiteljica s študijskega programa dr. Sonja Rutar.


Zaradi širokega profila izobrazbe, se diplomant lahko zaposli oz. opravlja dela tudi:

 • v okviru svetovalne službe,
 • kot ravnatelj in na drugih vodstvenih poklicih,
 • nudi strokovno pomoč pri delu z otroki,
 • v mobilni pedagoški službi,
 • kot asistent na študijskem programu (ob dodatni habilitaciji),
 • v animacijskih programih za otroke,
 • v uredniških in strokovnih komisijah,
 • v sodelovanju s proizvajalci opreme, učil, igrač …


Prednosti študijskega programa

 • je dvoletni program in se izvaja v popoldanskem času, tako da je primeren tudi za zaposlene,
 • spodbuja mednarodno mobilnost, ki obogati karierni in osebnostni razvoj
 • usposablja za partnersko povezovanje z družinami in lokalnim okoljem,
 • ustvarja vodstvene kompetence,
 • diplomanti imajo širše možnosti zaposlitve, od vzgojnega do vodstvenega ter raziskovalnega in svetovalnega dela,
 • na drugi stopnji je več vsebine o profesionalnem razvoju, saj je o tem težje razmišljati na prvi stopnji, ko se osvaja pojme,
 • ohranjanja kakovost predšolske vzgoje v Sloveniji, ki je enakovredna skandinavski.


Mnenja študentov in diplomantov

»Študijski program je nadgradnja že pridobljene izobrazbe. Pohvala profesorjem, ki so bili korektni in človeški. Upoštevali so, da smo že v službi in smo imele obveznosti tudi tam.«
Petra

»Kakovostne in strokovno izpeljane vsebine predavanja, zanimiv in dotakljiv pristop podajanja znanja in izkušenj, čudoviti predavatelji - zabavni, ambiciozni in predvsem srčni; prijazni in ustrežljivi tudi vsi ostali zaposleni. Skratka, UP PEF je ustanova, kjer bije srce in podarja ključ do uspeha!«
Marina Petakovič

»Pridobljeno znanje na magistrskem študijskem programu s pridom uporabljam pri svojem aktivnem udejstvovanju v javno korist mesta Kopra. Ponosna sem, da lahko na tak način pomagam pri razvoju našega mesta in ugotavljam, da so s tem študijem odprte številne možnosti za prenos znanja v prakso.«
Martina Cvetko

 

Več informacij

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino