Projekt pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso 2020

 

Projekt Pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso (PRINO), ki poteka v okviru programa Po kreativni poti do znanja, je nadgradnja že izvedenega bralnomotivacijskega projekta, ki se tokrat osredinja na pripovedovanje.

Projekt povezuje različne deležnike, ki se tako ali drugače srečujejo s pripovedovanjem kot eno temeljnih jezikovnih prvin:

  • izobraževanje (vrtec, osnovno šolo, fakulteto; knjižnico),
  • raziskovanje (fakulteto) in
  • gospodarstvo (založbo).

V projektu bodo udeleženci spoznali dosedanje inovativne prakse pripovedovalskih strategij, ki jih že nekaj let v slovenski prostor uvaja založba Malinc, raziskujejo pa jih na UP PEF. V nadaljevanju projekta bodo iskali nove načine didaktizacije knjižnih gradiv za otroke ter jih preizkusili v pedagoški praksi (delavnice pripovedovalskih strategij). Obenem bodo udeleženci razvijali nova pripovedovalska gradiva, ki jih bodo tudi likovno podprli ter preskusili v praksi. V okviru projekta pa bo nastal priročnik.

Projekt tako mladim, ki šele vstopajo na trg dela, kot mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem. S tem projekt hkrati zasleduje dva cilja:

  • reflektira že obstoječo prakso (pedagoško, gospodarsko), ki jo nadgrajuje z vidika trajnosti (povezovanje deležnikov in uvajanje novih deležnikov – študentk in študentov različnih študijskih smeri s fakultet dveh slovenskih univerz) in
  • interdisciplinarnost (vključevanje različnih študijskih smeri – študij slovenistike ter pedagoško izobraževanje predšolskih otrok, razredni pouk, likovni pouk; informatika).

Cilj projekta je udeležence naučiti, kako z uporabo inovativnih ter interaktivnih pristopov otroke prek pripovedovanja trajno zavezati branju, kako kvalitetno in ustvarjalno v maternem in tujem jeziku pripraviti gradiva, ki jih bodo pritegnila, založba pa bo z udeležbo študentov različnih smeri razvijala svoje inovativne pristope še naprej ter jih ponovno evalvirala, obenem pa usposobila kader za izvajanje pripovedovalskih delavnic
 

V okviru projektaje 28. maja 2020 ob 16.00 potekala prva interaktivna spletna predstavitev knjige Poti svobode. Več informacij

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino