Učitelji na konferenci predstavili učinkovite učne metode in poudarili pomen povezovanja 2020


26. avgusta 2020 je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v okviru Erasmus+ programa PEDPACK Pedagogy & Practice izvedla spletno nacionalno strokovno konferenco Spodbujanje učinkovitega učenja, ki je bila namenjena učiteljicam in učiteljem prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja oz. vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

Na konferenci, na katero je bilo prijavljenih več kot 100 udeležencev, so bili predstavljeni prispevki s področja spodbujanja različnih strategij učenja (npr. samostojno učenje idr.), prilagajanja pouka različnim učnim stilom in različnim potrebam učencev, zagotavljanja možnosti, da se učenci sami učijo, omogočanja medvrstniškega učenja, medpredmetnega povezovanja, vzpostavljanja pozitivne klime za učenje in spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, formativnega spremljanja ipd.

Večina prispevkov je bila usmerjenih v predstavitev prakse dela z učenci, tudi z učenci s posebnimi potrebami in drugimi posebnostmi. Učitelji so se osredotočili na medpredmetno povezovanje, nato medvrstniško povezovanje med učenci nižjih in višjih razredov, med različnimi skupinami otrok, kar imenujemo tudi sodelovalno učenje znotraj enega razreda. Izpostavljeno je bilo tudi medgeneracijsko povezovanje, povezovanje med učenci, starši in starimi starši. Ena udeleženka je komentirala: »Medgeneracijsko druženje je vedno zelo dobrodošlo, stari starši zelo radi pridejo v šolo. Na stara leta se velikokrat počutijo nekoristne, pozabljamo pa, da imajo veliko  dobrih življenjskih izkušenj, ki jih lahko delijo z nami.« Glede na medgeneracijsko povezovanje so izpostavili tudi povezovanje med različnimi ustanovami, npr. povezovanje med vrtcem in šolo, med šolo in domom starejših občanov, med šolo in univerzo za tretje življenjsko obdobje ipd.

Velik poudarek je bil tudi na povezovanju notranjega in zunanjega učnega prostora in primerih pouka zunaj prostora šole, na šolskem vrtu, igrišču, v bližnjem gozdu ipd., kar vse nudi ugodne pogoje za učenje tudi v času nova koronavirusa, ki bo spremenil način poučevanja.

Poleg poudarjenega povezovanja so bile na konferenci predstavljene še različne učne metode, s poudarkom na didaktičnih igrah, vključevanju različnih čutov.

Udeleženci so bili navdušeni nad idejami in poudarki svojih kolegov: »Vesela sem, da sem imela priložnost deliti izkušnje in nove ideje z vami in s svojimi kolegicami. Spoznala sem veliko novih in zanimivih metod in načinov dela, ki jih bom uporabila v praksi.« Glede na več kot pozitivne komentarje organizacijski odbor, ki ga sestavljajo visokošolske učiteljice s fakultete: dr. Majda Cencič, dr. Barbara Horvat, dr. Tina Štemberger, dr. Barbara Baloh, dr. Eda Birsa, dr. Nataša Dolec Orbanić in dr. Tadeja Volmut, ocenjuje, da je konferenca kljub pomanjkanju osebnega stika dosegla udeležence in namen projekta.

Erasmus+ projekt z naslovom Pedagogy & Practice, ki poteka od leta 2018 in je zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšan v leto 2021, se usmerja v izboljšanje kakovosti izobraževanja bodočih učiteljev in s prakso oz. izkušnjami že podprtih učiteljev, praktikov. Zato je organizacijski odbor prijavljene in izbrane prispevke združil v e-zbornik, ki je objavljen na spletni strani fakultete. Primere dobre prakse bo posredoval še partnerjem projekta, to so štiri univerze iz Nemčije, Portugalske, Španije in Velike Britanije, saj so slovenski učitelji pokazali veliko zanimivih primerov, metod učenja in pripomočkov za spodbujanje učenja učencev ter preizkušenih učnih metod, s katerimi učencem omogočajo kakovostno učenje.
 

Več informacij o projektu
Foto utrip

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino