Tudi letos med prejemniki priznanj Pedagoškega inštituta 2020


Ljubljana, 9. september 2020 – Podeljena so bila priznanja Pedagoškega inštituta in Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) za leto 2020 na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Med prejemniki priznanja za izjemne dosežke je dr. Tina Štemberger s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF).
  

Pedagoški inštitut in SLODRE že vrsto let podeljujeta priznanja za najboljše doktorsko delo, izjemne dosežke ter  življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Letos so bila podeljena v okviru 5. znanstvene konference Pedagoškega inštituta, SLODRE in CMEPIUS, ki je potekala 9. in 10. septembra 2020.

Dr. Tina Štemberger z Ilirske Bistrice, letošnja prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, je izredna profesorica za področje pedagoške metodologije ter višja znanstvena sodelavka na UP PEF, ki ima bogat raziskovalni opus. Njena bibliografija zadnjih petih let obsega več kot 100 enot, med vidnejše objave sodi 15 samostojnih znanstvenih prispevkov v monografskih publikacijah s področja posebnosti raziskovanja zgodnjega otroštva, participativnega raziskovanja ter etičnosti v raziskovanju. Ukvarja se tudi z vlogo področja raziskovanja v začetnem izobraževanju učiteljev. Nagrajenka je pedagoško in raziskovalno vpeta v delo fakultete, in sicer raziskovalno sodeluje tako s študenti kot sodelavci. Prepričana je, da lahko le s timskim delom in interdisciplinarnim delovanjem zasnujemo in izvedemo raziskave, ki bodo osnova učenju in poučevanju, ter bodo odgovor na potrebe današnje družbe in posameznika.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino