Učinkovito delo s sodelavci ali kako postati boljši vodja?


Uspešne organizacije slonijo na timskem delu, ki je odvisno od posameznikov, ki si želijo učinkovito opravljati svoje delovne naloge, in vodij, ki znajo motivirati.  O tem je bilo veliko pravil napisanih in vedno se najde še kakšen nasvet, ki ga v službi ne smemo spregledati.

Pomemben je razlog
Študije so pokazale, da je pri vplivanju na ljudi pomemben razlog, predvsem pa, da beseda »ker« poveča pripravljenost ljudi, da sledijo prošnjam oz. delovnim nalogam. Pomembno je dajati informacije, zato besedo »ker« uporabite v vaših elektronskih sporočilih, v ustnih navodilih, povsod, kjer želite vplivati ali potrebujete pomoč.

Prilagoditev dela glede na količino časa
Koliko dela uspete v službi narediti zadnjih nekaj dni pred dopustom? Zagotovo ste takrat najbolj učinkoviti, saj imate preprosto več stvari, ki jih je potrebno narediti v izjemno kratkem času in to je bistvo Parkinsovega zakona glede na odlašanja nalog.

»Vaše delo se prilagodi količini časa, ki mu ga namenite. Prav zaradi tega za pripravo neke kompleksnejše ponudbe lahko enkrat porabite cel dan, če si ga vzamete za to. Drugič pa lahko podobno nalogo opravite v samo dveh urah, ker je pač takrat rok in se mudi.  Delo se je torej v obeh primerih prilagodilo količini časa, ki ste mu ga namenili,« o zavlačevanju z delom pravi dr. Sara Brezigar z Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki na magistrskem študijskem programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere poučuje o strateškem upravljanju s človeškimi viri. To pravilo je uporabno tako pri uspešnem delu s sodelavci kot pri delegiranju nalog. Ko dodelite nalogo, morate določiti tudi rok. Postavljanje datumov ima še druge prednosti, saj ustvarja občutek odgovornosti, nujnosti, motivira, pomaga sodelavcem določiti prioritete in ko je naloga opravljena v roku, ustvari zadoščenje ter zadovoljstvo.

Vzemite si čas za delegiranje nalog
Večja kot je organizacija, težje opravljamo delovne naloge brez delegiranja, vendar je pri tem pomembno, da si pri predaji naloge vzamemo čas. Velikokrat se namreč zgodi, da se nam zdi naš čas bolj pomemben od usposabljanja sodelavca. Poleg tega delegiranje ne pomeni le preložitev dela v naročje nekomu drugemu, ampak gre za investiranje časa, ki pripelje do timske sinergije. Ne smemo razmišljati le o sebi in kako razbremeniti sebe, ampak o investiciji časa in kako naj sodelavec postane uspešen.

Nova znanja, razvoj kariere
Na vsakem delovnem mestu je pomembno vseživljenjsko učenje, vsak zaposlen je vpet v nenehno pridobivanje znanja. Le to lahko pripomore k razvoju kariere, za kar mora skrbeti tako delodajalec kot delavec sam.

V slovenskem prostoru namreč primanjkuje strokovnjakov, ki bi strateško razvijali izobraževanje odraslih, čeprav je to ena od pomembnih strategij razvoja tako Slovenije kot Evropske unije, poudarjajo visokošolski učitelji na magistrskem študijskem programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki so zaradi potreb trga pred sedmimi leti razvili ta program in ustvarili diplomante s širšimi znanji s področja izobraževanja in razvoja kadrov.

Prednosti študijskega programa

  • Študijski program ni ozko usmerjen v andragogiko, ampak pokriva raznolika področja pedagogike, psihologije, managementa, zato so diplomanti široko razgledani.
  • Poudarjajo se aktualna znanja o sodobnih spoznanjih stroke in čim več primerov s prakse.
  • Študij je usmerjen k projektnemu delu, študentje si sami izberejo seminarske naloge, na podlagi katerih gradijo svojo kariero.
  • Študenti so neposredno vključeni v raziskovalno delo in prakso. Zato je bil ustanovljen Center za vseživljenjsko učenje, v okviru katerega dobijo znanja iz prakse.
  • Študijske skupine so majhne, zato se ustvari prijetna delovna klima in stik s profesorji je lažji.
  • Vpisani so tudi tuji študenti, ki prinesejo različne poglede na sisteme.
  • Študijski proces poteka v popoldanskem času, saj je prilagojen študentom.
  • Poleg tega je študij za vse z dokončano 6. stopnjo izobrazbe brezplačen (tudi za starejše od 26. leta in zaposlene).
  • Diplomanti so hitro zaposljivi.

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino