Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju 2020


Delimo informacijo o uspešnem projektu glede razvoja pismenosti in učenja jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju.


V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ K2 so partnerji (Filozofska fakulteta UM, Učiteljski fakultet Sveučilišta Zagreb, Sveučilište sv. Ćirila in Metoda Skopje, Osnovna šoka Ivana Gundulića Zagreb) pripravili Zbirko primerov dobre prakse, Priročnik za vodje aktivnosti in 80 aktivnosti za poučevanje slovenščine za otroke v manj ugodnem jezikovnem položaju, v katerem se znajdejo otroci, ki jim je slovenščina drugi oz. tuji jezik, ter izobraževanje za vodje aktivnosti.

Vsa gradiva so prosto dostopna na spletni strani https://project-deal.eu/sl/rezultati-2/ in so pripravljena v štirih jezikih (v slovenskem, hrvaškem, makedonskem in angleškem jeziku).

Cilj projekta je bil učinkoviteje delovati pri razvoju jezikovnih kompetenc in pismenosti otrok, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki in vrstnicami, in s tem izboljšati njihove izobraževalne dosežke v celoti. S sledenjem cilju so partnerji raziskovali inovativne in transdisciplinarne načine ter metode razvoja pismenosti in učenja jezika ter izdelali učna gradiva za spodbujanje njihove uporabe v vseh učnih situacijah: formalnih, neformalnih in informalnih.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino