Priznanje za raziskavo o nadarjenih otrocih v zamejstvu 2020


22. septembra 2020 je Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v Državnem svetu v Ljubljani podelil XVIII. priznanja za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Med prejemniki je tudi diplomantka magistrskega študijskega programa Razredni pouk Andrejka Leban, ki je pod mentorstvom dr. Mojce Kukanja Gabrijelčič leta 2019 uspešno zagovarjala magistrsko delo "PRIPRAVA OSEBNEGA IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA ZA NADARJENEGA UČENCA NA IZBRANI ŠOLI S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI".

Nagrajenka je pomembno prispevala k razumevanju nekaterih ključnih vprašanj s področja nadarjenosti in talentiranosti ter s svojim delom predvsem osvetlila tista najbolj kritična področja (vrzeli), ki veljajo za italijanski osnovnošolski sistem. V empiričnem delu je avtorica raziskala in prikazala nekatere težave, s katerimi se soočajo učitelji pri delu z nadarjenimi učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Izhajajoč iz ugotovitev, da se v šolah v Italiji ne kaže velike pozornosti za nadarjene učence in da so učitelji premalo osveščeni ter strokovno usposobljeni za delo s tovrstnimi učenci, je izdelala in preizkusila osebni izobraževalni načrt s potencialno nadarjenim učencem iz prvega razreda osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Avtorica Andrejka Leban je preučila nadarjenost skozi sodoben pedagoško-psihološki in didaktično-metodični model ter predstavila pomembna spoznanja na področju vloge in pomena učiteljev pri odkrivanju in nadaljnjemu spodbujanju potencialno nadarjenega otroka v Sloveniji in Italiji. Delo naj bi posredno vplivalo na načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter s tem spodbudilo uvajanje novega konceptualnega in organizacijskega sistema, ki zagotavlja slehernemu otroku kvalitetno in prilagojeno vzgojo in izobraževanje.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino