Praznovanje evropskega dneva jezikov 2020


26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope razglasil leta 2001 in je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Na ta dan na številnih osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji potekajo dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju večjezičnosti in pozitivnih stališč do drugih jezikov in kultur.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem se pridružuje tovrstnim pobudam v okviru projekta »Jeziki štejejo«, ki ga financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in v katerem sodeluje kot partnerica. Glavni cilj projekta je namreč v slovenskem učnem prostoru razviti podporno učno okolje, ki bo v evropskem duhu naklonjeno jezikovni in kulturni raznolikosti.

Ali ste vedeli?
Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.
 

dr. Silva Bratož
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino