Spoznavne delavnice socialnih pedagogov na Gimnaziji Šiška 2020


V začetku septembra so študentke s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za novopečene dijake in dijakinje na Gimnaziji Šiška kot prostovoljke izvedle spoznavne delavnice.

Študentke magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika Petra Lapanje, Klara Logar in Eli Miklavčič so za šest prvih letnikov ljubljanske gimnazije pripravile spoznavne delavnice, ki so temeljile predvsem na spoznavnih in socialnih igrah, ki so jih študentke spoznale tekom študija, nekaj iger pa so pridobile tudi iz različne literature. Vsak razred je imel svoj termin, ki je zajemal tri ure aktivnosti vključno z odmori. Prvi del spoznavnih delavnic je bil namenjen spoznavanju imen ter predstavitvi dijakov in dijakinj med seboj. V ta namen so po začetnih igrah, katerih cilj je bil predvsem spoznavanje imen, dijaki in dijakinje izdelovali svoje osebne izkaznice. V nadaljevanju so sodelovali v parih in tako podrobno spoznali svoje nove sošolke ni sošolke.

Drugi del spoznavnih delavnic je bil namenjen predvsem povezovanju, kar so študentke ustvarile z igro »gordijski vozel«, pri kateri je pomembno, da vsi medsebojno sodelujejo, da bi se uspeli razvozlati in tako igro zaključiti. V nadaljevanju so dobili list z različnimi trditvami, med sošolci in sošolkami pa so morali poiskati osebo, za katero je ta trditev ustrezala (npr. je že bil/-a na Triglavu) in pridobiti njen podpis. Zatem so se morali postaviti v ravno vrsto, tako da so bili razvrščeni glede na mesec rojstva in dan v mesecu, zaplet igre pa je bil, da ne smejo uporabljati besedne komunikacije. Zatem so študentke dijake razdelile v pet skupin, vsaka skupina pa je nato v šolskem parku morala poiskati tri listke, na katerih so bile zapisane besede. Za vsako od treh besed so potem morali poiskati pesem, ki navedeno besedo vsebuje. Vsaj kakšen verz ali kitico so zatem morali tudi družno zapeti.

Zadnji, tretji del, pa je bil namenjen dodatnemu spoznavanju ter zaključku. Večina dijakov je bila izjemno navdušena nad igro »Sadna solata«, ki pa so jo študentke prilagodile primerno priložnosti. Dijak na sredini kroga je dajal povelja, na podlagi česar so menjali stole. Namesto sadja, je tisti, ki je sedel na stolu v sredini kroga, dajal povelja, ki so se nanašala na prisotne (npr. naj stole zamenjajo vsi tisti, ki imajo modre oči). Zatem so vsi morali o sebi zapisati tri resnice in eno laž, ostali prisotni v krogu pa so nato morali ugotoviti, katera od trditev je laž. Za konec je vsak od dijakov na prazen list papirja naredil obris svojega čevlja in se na list podpisal, sošolci pa so mu ob glasbeni spremljavi nanj napisali kompliment. Za zaključek pa so študentke prosile dijake in dijakinje za povratno informacijo. Veliki večini dijakov so bile vse igre všeč, nekateri pa so izpostavili, da petja ne bi pogrešali. Študentke so razveselile tudi izjave, ko so dijaki in dijakinje povedali, da imajo občutek, da so se tekom delavnic veliko bolj povezali in se med seboj bolje spoznali.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino