Dr. Drobnič glavni urednik revije Specialna in rehabilitacijska pedagogika 2020


Dr. Janez Drobnič
je postal glavni urednik revije Specialna in rehabilitacijska pedagogika, katere izdajatelj je Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v RS in Centerkontura Ljubljana.

Revija, ki jo podpirata Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, v kateri deluje tudi sekcija Inkluzivnih pedagogov,  ter Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v RS, je edina slovenska skupna strokovna in znanstvena revija, v kateri so objavljeni izvirni znanstveni in pregledni strokovni prispevki z različnih področij specialne in regabilitacijske pedagogike ter drugih sorodnih znanstvenih in umetniških področij, ki se ukvarjajo s proučevanjem specifičnosti razvoja in delovanja vseh skupin oseb s posebnimi potrebami, z vprašanji njihove vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije, usposabljanja, dela in varstva ter z delovanjem na družbene dejavnike, ki vplivajo na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo.

Revija je indeksirana in vključena v bazo podatkov: ProQuest Social Sciences Journal, Reserch into Higher Educational Abstracts.

Več informacij
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino