Nagrajeno kakovostno delo dr. Jurke Lepičnik Vodopivec 2020


Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva je tudi letos objavil javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020 in jih danes, kljub trenutnim epidemiološkim razmeram, slavnostno, preko spleta, podelil. Najvišjo državno nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju je prejela tudi kandidatka z Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

Nagrade Republike Slovenije za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, se podeljujejo od leta 1966. Letos je v skladu z razpisni merili za dodelitev nagrad prispelo 29 predlogov. Člani odbora so se odločili, da zaradi kakovosti in števila vlog podelijo vseh 11 nagrad, in sicer pet za življenjsko delo (mag. Milena Brusnjak, mag. Jožica Frigelj, mag. Albin Vrabič, mag. Ivanka Stopar, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec) ter šest za izjemne dosežke (Natalija Čerček, Katarina Virant Iršič, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, dr. Mojca Juriševič, dr. Branka Jurišič, Razlagamo.si).

Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, prejemnica nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva, je že več kot štirideset let aktivno vpeta v različna področja znotraj vzgoje in izobraževanja in jih s svojim izjemnim raziskovalnim, pedagoškim ter strokovnim delom še zmeraj razvija in dopolnjuje. Njeno osrednjo področje dela je predšolska vzgoja. Iz njenega zgodnjega strokovnega obdobja je pomembna priprava standardov in normativov za izvajanje tega področja. Posebno pozornost je namenjala sodobnim načinom dela, kot sta, pri vzgojiteljih še posebej pomembna, refleksija in ovrednotenje lastnega dela. Iz tega časa izvira tudi delo s posebno mobilno pedagoško službo za otroke s posebnimi potrebami, ki uspešno deluje še danes. Pomemben je njen prispevek tako v doprinosu in dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih kot razvoju študijskih programov na področju predšolske pedagogike. Sodelovala je pri pripravi poglavja o predšolski vzgoji v Beli knjigi leta 2011, pri pristojnem ministrstvu je vodila komisijo za strokovne izpite v predšolski vzgoji. Delo prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec je za slovensko predšolsko vzgojo zelo pomembno. Z vztrajnostjo in visoko strokovnostjo je pomagala dvigniti kakovost predšolskih vzgojiteljev na višjo raven.
 

Posnetek s podelitve nagrad RS na področju šolstva za leto 2020(od 1:00:34) in povzetek izjave nagrajenke

 

Imela sem priložnost sodelovati pri konceptualizaciji sedanjih študijskih programov za področje vzgojiteljev, učiteljev in pedagogov ter drugih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Pomembno se mi zdi tudi sodelovanje pri idejni zasnovi današnje šole za ravnatelje in pri oblikovanju sodobnega koncepta institucionlne predšolske vzgoje v Sloveniji ter nastanku obeh belih knjig na področju vzgoje in izobraževanja. Izpostavila bi še moj prispevek pri konceptiranju mobilne specialne pedagoške službe, ki smo jo postavljali v Ljubljani v 90. letih in ki danes deluje tudi drugod po državi ter pomaga pri razvoju otrok s posebnimi potrebami. V zelo veliko veselje mi je, da so moji študentje danes uspešni ravnatelji in ravnateljice ter visokošolski učitelji in učiteljice ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Želim si, da bi lahko svoje poslanstvo še naprej uresničevala in tako prispevala v mozaik lepše prihodnosti nas vseh.

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino