Predstavitve študentov z vaj zbrane v priročnik 2021


Pri predmetu Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti, ki se izvaja na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika v 3. letniku, so študijske ure v predavalnici zelo praktično naravnane, saj študentje spoznavajo različne učne metode in načine poučevanja, v katere so tudi neposredno vpleteni.

Izvajalkama predmeta dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in dr. Nina Krmac je bilo letos takšno delo, v klasični obliki, oteženo, saj je študij potekal na daljavo. Po preselitvi iz predavalnice pred ekrane je izmenjava znanja poteka po pristopih, ki se jih lahko izvaja na daljavo - s pomočjo avdio-video podpore. Po drugi strani pa je ravno trenutna situacija izvajalkama in študentom pokazala, kako pomemben je pester pouk in vključevanje raznovrstnih načinov poučevanja ter učenja za usvajanje znanja, dvig motivacije, krepitve koncentracije, boljšega spomina …

Tako, naj bi študenti poleg temeljnih strokovnih znanj v vse večji meri razvijali tudi zmožnosti samostojnega pridobivanja novih informacij, kritične presoje, timskega sodelovanja in reševanja problemov. Temeljni namen predmeta je bil:

  • čim bolj motivirati študente za dosego učnih ciljev na višjih spoznavnih ravneh in
  • hkrati z njimi razvijati komunikacijske, socialne ter druge veščine, ki jih bodo potrebovali pri svojem profesionalnem razvoju.

Študentje so izkazali izrazito motiviranost za delo. Ta jih je pripeljala do uporabnih gradiv - na vajah so pripravili in predstavili različne strategije učenja in poučevanja, ki se jih lahko uporabi tako v vrtcu kot na fakulteti ter tako v klasični učilnici kot pri poučevanju na daljavo.

Glede na kakovostne izdelke študentov sta se izvajalki odločili, da se oblikuje zbornik oz. priročnik, ki bo vključeval vse predstavljene oblike poučevanja in učenja. Ta bo lahko v pomoč tako študentom pri pripravi nastopov ter učnih ur na praktičnem usposabljanju kot tudi vsem ostalim, ki poučujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

1. studijski dan  2
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino