Vloga mediacije v šoli 2021

 

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je 20. januarja 2021 organiziral zanimivo predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli  Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred.  in  prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec. Interaktivnega predavanja so se udeležili tako študenti kot tudi zaposleni v šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah širom Slovenije. Izvajalki sta udeležencem predstavili in približali mediacijo, ne le kot eno izmed tehnik za mirno reševanje in obvladovanje sporov, ampak predvsem kot vzgojno-izobraževalni proces, ki vodi k novi kulturi oblikovanja odnosov in bogati pedagoško ter vzgojno vlogo šole.

Spori in konflikti so sestavni in neizogibni del življenja, uporaba in poučevanje strategij njihovega razreševanja in obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki kot izobraževalna ustanova, s prenosom znanja in s pridobivanjem spretnosti, pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po mediaciji, ki posledično spreminja šolsko kulturo ter počasi, a vztrajno, gradi novo kulturo odnosov.

Izvajalki sta v prvem delu predavanja udeležence seznanili s širšim okvirom pojma in razvoja mediacije ter jim predstavili nekatera teoretična izhodišča, ki sta jih poskušali udeležencem približati tudi s podporo infomacijsko-komunikacijske tehnologije (skupen ogled odlomka iz videa) in izkustvenega učenja. V uvodnem delu sta posebno pozornost namenili opredelitvi konflikta in poslušanju, kot pomembnemu elementu komunikacije, ki ima v procesu mediacije eno ključnih vlog. V drugem delu sta predavanje osredotočili na vlogo in mesto mediacije v šolskem prostoru. Udeležence sta seznanili tudi z rezultati raziskave o prisotnosti mediacije na šolskem polju, ki temelji na zbranih podatkih s štirih osnovnih šol v slovenski Obalni regiji.

Razprava z udeleženci, ki je potekala ob koncu predavanja, podobno kot ugotovitve iz navedene raziskave, kaže, da zaposleni v šolah, ki izvajajo mediacijo oz. so z njeno tehniko seznanjeni, v njej prepoznavajo številne pozitivne učinke na šolsko klimo in odnose na šoli. Prav tako so skladne ugotovitve, da se mediacija, kljub temu, da jo področni normativni okviri predlagajo kot enega izmed načinov svetovanja in sporazumnega reševanja medsebojnih problemov v šolah že več kot desetletje, v šoli dejansko šele počasi vzpostavlja. V raziskavi so sodelujoči, kot glavni oviri k večji prisotnosti mediacije v šoli, izpostavili pomanjkanje ur za izvajanje mediacije in ustrezno usposobljenih mediatorjev, nezanemarljiv razlog pa je tudi pomanjkanje ustrezne podpore vodstva. Pri tem ne gre spregledati navedbe sodelujočih v raziskavi, ki poudarjajo, da je za celovito implementacijo načel mediacije in njenega vključevanja v vsakodnevne interakcije v šoli, pomembno, da so vsi delavci na šoli  seznanjeni s tehnikami in pristopi mediacije, kar izkazuje potrebo tudi po določenih splošnih izobraževanjih s to vsebino, ki bi se nato v šolsko življenje preneslo z vsakdanjo komunikacijo tako med zaposlenimi na šoli in med učenci ter njihovimi starši ter kombinaciji med njimi. K tej ugotovitvi so udeleženci med razpravo dodali še potrebo po večjem vključevanju vodstvenega kadra v to diskusijo, hkrati pa so tudi izpostavili finančno (ne)dostopnost do ustreznih izobraževanj s področja mediacije.

Dvourno srečanje so prisotni sklenili z enotnim mnenjem, da gre pri vzpostavljanju mediacije v vzgojno-izobraževalnem prostoru v Sloveniji za dolgoročen proces, ki bo rezultate pokazal s prehodi generacij. Ključna naloga in odgovornost vseh deležnikov v tem procesu tako je, da mediacijo kot tehniko, miselnost in kulturo udejanjajo in vključujejo v svoje vsakodnevno delo ter s tem promovirajo njeno poslanstvo.

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino