Pomoč vrtcem in šolam tudi s strani študentov 2021


Vrnitev otrok v šole in vrtce je še tesneje povezala vzgojno-izobraževalne zavode s študenti Pedagoške fakultete.

Že v prvem valu epidemije novega koronavirusa so se obalne šole in vrtci obrnili na Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, na kateri se je oblikovala skupina študentov prostovoljcev z namenom nudenja učne pomoči otrokom na daljavo. Več kot 50 študentov je po svojih najboljših močeh motiviralo, spremljajo otroke in mladostnike ter jim pomagalo uspešno zaključiti šolanje na daljavo. V izrednih razmerah so svoj čas namenili tudi organizaciji številnih drugih aktivnosti, kot so video-glasbeni posnetki za gluhe in naglušne, nasveti za preživljanje karantene, terapevtske zgodbe in zanimive vsebine za učence in učitelje.

Letos pa vzgojno-izobraževalni zavodi iščejo študente, ki bi lahko učiteljem in vzgojiteljem pomagali v fizični obliki. Zaradi trenutnega poslabšanja epidemiološke slike v Obalno-kraški regiji sestavljajo ekipo za nadomeščanje ter dodatno pomoč pri organizaciji jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, ki zdaj prav tako potekata v mehurčkih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je tovrstno pomoč predvidelo že jeseni, s sprejetjem podlage za zagotavljanje dodatne pomoči učencem in učiteljem. Na podlagi navodil se lahko sodelovanje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela študentov upošteva pri obvezni strokovni praksi oz. kot izkušnje, potrebne za pristop k strokovnemu izpitu.

»Veseli nas, da se bodoči pedagogi, učitelji in vzgojitelji zavedajo, da so izbrali poklic s poslanstvom. Odzivajo se na klice pomoči, ki jim bodo prinesli tudi dodatne in predvsem neprecenljive izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Delo opravljajo vzporedno s študijskimi obveznostmi, zato se jim bo na podlagi navodil ministrstva določene vsebine priznalo pri opravljanju prakse. Pri tem pa je najpomembnejše, da bodoče pedagoge vzgajamo v duhu sodelovanja in razvijanja empatije do sočloveka,« je glede sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti izpostavila dekanja Pedagoške fakultete prof. dr. Mara Cotič.

Vodstvo UP PEF

Foto: Vodstvo UP PEF o načrtih za prihodnje delo (od leve proti desni – prorektor dr. Darjo Felda, prodekanja dr. Amalija Žakelj, prodekanja dr. Silva Bratož, dekanja dr. Mara Cotič, tajnik fakultete Tanja Marsič in koordinator dr. Janez Drobnič)

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino