Komentar na novelo Zakona o vrtcih 2021


Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) se spremlja novosti na področju izvajanja predšolske vzgoje, saj je na tem področju še veliko priložnosti za izboljšave.
  

Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec z UP PEF, letošnja prejemnica najvišje državne nagrade za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju, pozdravlja sprejem novele zakona: »Glede na nekatere dogodke v preteklosti, povezane z netransparentnim in nestrokovnim, otrokom škodljivim delovanjem tako imenovanih ¨nelegalnih vrtcev¨, katerih nosilci dejavnosti niso bili vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov in v register varuhov predšolskih, je novela zakona na tem segmentu vsekakor dobrodošla in upam, bo inšpekcija pri preverjanju dosledno spoštovala zapisane ukrepe in sankcionirala vse kršitelje.«  

Pri tem dodaja, da je vsekakor pozitivna tudi odločitev o dograjevanju instituta varuha otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha, in sicer tako za krajšo kot tudi daljšo odsotnost, saj se s tem manjša manevrski prostor, ki je bil do sedaj prepuščen črnemu trgu. 

»Ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom ter uvedbo brezplačnega vrtca tudi za tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, brezpogojno, vsekakor pozdravljam, saj je znano, da je Slovenija po podatkih (Eurdiyce, 2012) ena od redkih držav Evrope, ki nima zagotovljene brezplačne predšolske vzgoje za vse otroke,« je izpostavila dr. Lepičnik Vodopivec. Tako se bo, kot napoveduje zakonodajalec, za starše izboljšala finančna dostopnost vrtca. Z deležem vključenih otrok starejših od štirih let pa se bomo približali cilju strategije Evropa 2020, ki predvideva 95 % vključenost otrok starejših od četrtega leta.  

Zelo spodbudna je tudi novost, da se razmerje med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami vendarle premika v smeri celovitega razumevanja predšolske vzgoje, ki se ne začne in konča z dejavnostjo varstva predšolskih otrok, kar je bilo v preteklosti velikokrat v ospredju razumevanja.  

Ob tem dr. Jurka Lepičnik Vodopivec dodaja, da se poleg navedenega pričakuje, da bi se v prihodnje razmišljajo in sprejelo primerne ukrepe v smeri razbremenjevanja vzgojiteljev predšolskih otrok, saj so po podatkih Eurdiyce (2012) s 30-urno obvezno prisotnostjo v skupini še vedno med najbolj obremenjenimi v Evropi. »Prav tako so pričakovani ukrepi na področju razmerja med otroki mlajšimi od treh let in strokovnimi delavci, saj je razmerje v primerjavi z drugimi državami, ki določajo maksimalno število otrok na strokovnega delavca, v Sloveniji izredno neugodno, sploh če upoštevamo dejstvo, da so otroci v povprečju v slovenskih vrtcih veliko več časa kot njihovi vrstniki v EU,« je izpostavila dr. Lepičnik Vodopivec.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino