SLODRE okrogla miza: obštudijska dejavnost na fakulteti 2021

 

V torek, 2. februarja 2021, je Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organiziralo okroglo mizo na temo »Delovanje študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF). 
 
Okroglo mizo, katere organizacija se kontinuirano seli med slovenskimi pedagoškimi fakultetami, je tokrat organiziral UP PEF, ki je predstavil delovanje njenega Študentskega sveta (ŠS), poznanega kot daleč najbolj dejavnega na Univerzi na Primorskem (UP). Študentske aktivnosti sta skozi deset strnjenih sklopov predstavila predstavnika ŠS UP PEF Matija Jenko in Jurij Kočevar. Članom upravnega odbora SLODRE in ostalim udeležencem okrogle mize sta v prvem delu predstavila delovanje, naloge in financiranje ŠS UP PEF kot enega izmed štirih organov fakultete, v drugem delu pa sta se osredotočila na obštudijsko delovanje v zadnjih treh letih, v okviru katerega sta predstavila izobraževalne, družabne in zabavne, kulturne ter športne dogodke, celoletne projekte, strokovne ekskurzije ter nacionalno in mednarodno povezovanje študentov UP PEF.

Po končani predstavitvi se je med udeleženci okrogle mize razvnela zanimiva debata, prisotni pa so imeli za študenta tudi veliko vprašanj glede vseh njihovih aktivnosti ter glede njunih pogledov na vlogo študentov kot enega izmed treh deležnikov (poleg pedagoških in strokovnih delavcev) sodobnega univerzitetnega okolja.

Ob koncu okrogle mize je vse prisotne zanimalo, kako trenutna situacija, v kateri smo se zaradi epidemije bolezni COVID-19 znašli, vpliva na obštudijsko delovanje študentov ter kakšni so, glede na to, da je trenutno to delovanje zelo okrnjeno, obeti za prihodnost. Vsi prisotni so se strinjali, da je pomembno predvsem sodelovanje študentov in ostalih zaposlenih na univerzi ter da bo, če bo le-to še naprej tako dobro in učinkovito, tudi obštudijska dejavnost z drugimi akterji in ustvarjalci živela naprej v takšni meri kot pred epidemijo.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino