Nov Erasmus+ projekt na UP PEF 2021


Predstojnik socialne pedagogike prof. dr. Mitja Krajnčan z UP PEF  je pridobil dvoletni Erasmus+ projekt »Promoting Digital Higher Education by Introducing Immersive Learning into Educational Studies«, v katerem bo sodeloval s partnerji, ki prihajajo iz Nemčije (Fachhochschule des Mittelstandes (FHM), GMBH - University of Applied Science), Avstrije (E.N.T.E.R. GMBH), z Irske (university College Dublin, National University of Rreland, Dublin), iz Belgije (Katholieke Universiteit Leuven) in s Finske (Wakeone Oy).

Projekt obravnava področje digitalizacije evropske družbe na področju izobraževanja, na katerem se je v času epidemije novega koronavirusa pokazalo veliko pomanjkljivosti.

Večina držav nima uveljavljenega sistema e-učenja, ponudniki izobraževanja imajo premalo strateških konceptov digitalizacije in akcijskih načrtov, vzgojitelji imajo malo teoretičnega znanja in niso metodološko usposobljeni na tem področju oz. nimajo osnovne infrastrukture in naprav.

EU se tega stanja že dolgo zaveda in je zato promovirala različne dokumente s tega področja (Evropska strategija 2020, Nova evropska agenda o znanjih in spretnostih (2015), Izobraževalne politike v Evropi in naprej (2017), Evropski okvir za digitalno kompetenco vzgojiteljev (2017), Akcijski načrt za digitalno izobraževanje).

Po drugi strani informacijska pismenost učencev resnično nenehno narašča - vendar tega ne moremo trditi za izobraževalne ustanove. Da bi to spremenil, so cilji projekta:

  • izvajanje kvalitativne raziskave v 20. najboljših praksah v EU,
  • izvajanje kvantitativne spletne ankete, ki bo zajela 200 evropskih vzgojiteljev na vseh ravneh,
  • objava zelene knjige s podrobno analizo obeh rezultatov ankete,
  • razvoj modela izobraževanja za predavatelje, pedagoške študente,
  • razvoj predavalnega gledališča, izjemnega učnega okolja, s pomočjo katerega je mogoče izvesti celotno izobraževanj

 

 

Več informacij o projektu

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino