Erasmus+: Razvoj digitalnih kompetenc za poučevanje z in skozi digitalno tehnologijo


Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je v skladu z objavljenimi rezultati razpisa 10. februarja 2021 pridobila še en Erasmus+ projekt, v vsebinskem sklopu Partnerships for Digital Education Readiness (KA226), z naslovom Developing Teachers' Skills to Educate Pre-School Children with and Through Digital Technologies. Projekt bo trajal dve leti – od 2021 do 2023.

Namen projekta je razvoj digitalnih kompetenc vzgojiteljev in bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok za poučevanje z in skozi digitalno tehnologijo. V projekt je vključenih sedem partnerjev, z vodilnim partnerjem iz Estonije (TARTU ULIKOOL).

Visokošolska partnerja, raziskovalno vključena v projekt, sta poleg UP PEF še LATVIJAS UNIVERSITATE iz Latvije, in PADAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG iz Nemčije. V projekt bo razvojno-raziskovalno vključen tudi vrtec iz Estonije (Rakvere Rohuaia Kindergarten), Latvije (Privata pirmsskola CreaKids) in Slovenije (Vrtec Koper).

S tem projektom se UP PEF raziskovalno povezuje z Vrtcem Koper, kot samostojnim partnerjem v projektu, z namenom razvoja in uvajanja sodobnih pedagoških pristopov ter prenove študijskih programov za razvoj digitalnih kompetenc bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok in profesionalnega razvoja že zaposlenih vzgojiteljev v vrtcih.

Članice projektne skupine UP PEF so: izr. prof. dr. Sonja Rutar (vodja projekta), izr. prof. dr. Silva Bratož, izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Andreja Klančar, viš. pred. in asist. dr. Anita Sila.

 Več informacij o projektu

 


 

     

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino