Priporočila za izvajanje gibanja in športa za otroke v času vračanja v vrtce in šole 2021


Z UP PEF sta dr. Tadeja Volmut in viš. pred. Giuliana Jelovčan z drugimi strokovnjaki s
Fakultete za šport, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariborusodelovali pri pripravili priporočil za izvajanje gibanja za predšolske otroke in pouka športa za učence do 3. razreda v času vračanja v vrtce in šole po drugem valu epidemije novega koronavirusa.  

Gibalna dejavnost ima namreč že v zgodnjem otroštvu  neposredne in posredne učinke na zdravje otrok, saj predstavlja preventivno dejavnost proti povečani telesni masi in vse bolj prisotni debelosti ter je učinkovita pri preprečevanju številnih kroničnih bolezni sodobnega sveta.  

Skrb za redno gibalno udejstvovanje otrok je primarno domena staršev, poleg njih pa ima pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalni sistem, ki naj bi pomagal, da otroci in mladostniki postanejo gibalno izobražene osebe.  

Poleg upoštevanja splošnih Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in devetošolce) v času epidemije COVID-19, ki jih je posredoval NIJZ meseca maja, in Priporočila za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo, se priporoča upoštevanje še naslednjih dodatnih splošnih in specifičnih priporočil. 
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino