Uspešno zaključeni in predstavljeni projekti ŠIPK in PKP 2021


UP PEF je v študijskem letu 2019/2020 pridobil tri projekte Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) in en projekt Po kreativni poti do znanja (PKP), ki so bili v februarju predstavljeni tudi na spletnem dogodku v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Izvajanje projektov PKP in ŠIPK pomeni pomembno podporo kot tudi dodano vrednost za vključene študente kot ciljni skupini obeh operacij. Mladi iz različnih študijskih smeri se z vključevanjem v projektne aktivnosti že v času študija seznanijo s praktičnimi izzivi v delovnem okolju ter na ta način pridobijo številne tako splošne kot poklicno specifične kompetence, znanja, izkušnje in reference ter si na ta način izboljšajo zaposlitvene možnosti pri ustvarjanju karierne poti.
 
Projekti PKP in ŠIPK so ciljno neposredno usmerjeni tudi v krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z vključenimi partnerji iz delovnega okolja, kar je v projektih PKP in ŠIPK prispevalo k medsebojni izmenjavi mnenj, izkušenj in dobrih praks vključenih pedagoških mentorjev o morebitnih prilagoditvah, izboljšavah, tako študijskih programov ter o dejanskih potrebah po znanjih, veščinah in kompetencah študentov za ugotavljanje oziroma večjo skladnost za prilagoditev s potrebami delovnega okolja.  

Predstavitev projektov 5. februarja 2021

Projekti UP PEF


Več informacij o obeh zaključenih javnih razpisih je dostopnih na spletni strani Javnega, razvojnega, štipendijskega, invalidskega in preživninskega sklada - Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino