Novi monografiji pri Založbi UP 2021

Monografija Uvod v pedagoško raziskovanje avtorice dr. Tine Štemberger (UP PEF) predstavlja temeljno pregledno delo za področje pedagoške metodologije. Delo je zaokrožena celota raznolikega področja z naslonitvijo na relevantne tuje in domače vire. Knjiga bo v pomoč tako študentom in študentkam pri študiju kot tistim, ki se z raziskovalnim delom srečujejo v praksi. Po njej pa bomo posegali tudi strokovnjaki s področja pedagoške metodologije, saj ponuja dober pregled tako epistemoloških izhodišč raziskovanja kot tudi konkretnih raziskovalnih načrtov.

Monografija Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj predšolskega otroka, avtoric dr. Jurke Lepičnik Vodopivec (UP PEF) in dr. Maje Hmelak (UM PEF), se dotakne problematike sodobnega pojmovanja vrtcev in otrokovih pravic in splošnih zakonitosti razvoja predšolskega otroka. Gre za izviren prispevek z znanstveno in strokovno relevantnostjo ter pomembno pedagoško vrednostjo. S svojim razumevanjem odnosa vzgojitelj ‒ otrok ‒ družina s perspektive dnevne rutine in prikritega kurikula je delo dostopno tudi širšemu krogu bralcev, ne samo vzgojiteljem v vrtcih ter raziskovalcem in profesorjem pedagogike; v pomoč je lahko staršem predšolskih otrok ter kot študijsko gradivo.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino