Teden UP: Odgovornost kot pogoj ali nuja 2021


Na 18. rojstni dan Univerze na Primorskem, 17. marca 2021, je potekal spletni pogovor o odgovorni, odprti, vključujoči znanosti, v katerem so naravoslovno in humanistično perspektivo podali dr. Lara Lusa (UP FAMNIT), dr. Tomaž Grušovnik (UP PEF) in povezovalec dr. Črtomir Tavzes (InnoRenew CoE).

Ali ni znanost odgovorna že sama po sebi, že po svoji definiciji? Dr. Grušovnik meni, da odgovornost zavzema več elementov glede njene vsebine. Neka znanstvena odgovornost je gotovo relacija, ki jo imamo do različnih deležnikov v družbi. Kaj zavzema? To kar v etiki imenujemo različne vrline, kot je skrb, resnicoljubnost kot objektivnost in pogum, saj moramo imeti pogum za soočanje z resnico ali zmoto. To so spoznavne vrline, ki pogojujejo odnos do resnice.

Do koga pa moramo biti v raziskavah odgovorni? Nadalje dr. Grušovnik izpostavlja udeležence raziskav. To so lahko tudi živali, okolje. To velikokrat neupravičeno postavimo na stranski tir, saj ne smemo pozabiti, da so podatki, ki jih nabiramo, v dobrobit vsem. Odgovorni moramo biti tudi do podatkov in tudi do kolegov raziskovalcev, raziskovalne skupnosti in družbe. »Znanost ni tukaj samo zato, da se zapre v slonokoščeni stolp spoznanja, saj ni sama sebi namen, ampak je tukaj zato, da izboljša svet oz. da ga ne dodatno pokvari.«
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino