Teden UP: Zakaj doktorat znanosti? 2021


Kot zadnji izmed dogodkov ob 18. tednu Univerze na Primorskem je v petek, 19. marca 2021, potekala virtualna okrogla miza »Zakaj doktorat znanosti?« z najmlajšo generacijo raziskovalcev na Univerzi na Primorskem, torej doktorskimi študenti z vseh fakultet UP, ki se v okviru podiplomskega študija na tretji stopnji na dnevni bazi ukvarjajo z znanstvenim raziskovanjem. V vsakodnevnem soočanju z raziskovalnim delom odpirajo dotlej nepredstavljive razsežnosti znanja, spreminjajo prejšnje predstave o raziskovanih področjih in ustvarjajo nove. Ker je doktorat kot visoka gora, ki jo je težko preplezati, se marsikateri doktorand med študijem vpraša - čemu to počnem?  
 
Da bi odgovorili na to in mnoga druga vprašanja ter za doktorski študij navdušili tudi druge, so na okrogli mizi doktorandi odgovarjali na sledeča vprašanja:

  • Kaj raziskujejo študentke in študenti na UP? 
  • Kakšen bo njihov doprinos znanosti? 
  • Kje vidijo meje raziskovanja? 

Odgovore na ta vprašanja so delili Lara Sorgo (doktorski program Jezik in medkulturnost – UP FHŠ), Borut Petelin (Management – UP FM), Urška Gerič (Računalništvo in informatika – UP FAMNIT), Žiga Kozinc (Aplikativna kineziologija – UP FVZ), Darija Cvikl (Inovativni turizem – UP FTŠ) in Daniel Doza (Edukacijske vede – UP PEF).
 
Daniel Doz je na okrogli mizi poudaril, da v šolah opaža velik problem v načinu ocenjevanja. Tako je izpostavil prirejanje številske ocene nekemu stanju izkazanega znanja, npr. znanju, ocenjenemu z dobro, priredimo oceno tri, kar pa nikakor ni dobro. Izpostavil je, da bi morali pri ocenjevanju učencev uporabljati neštevilske spremenljivke in ne zgolj številk in računanja aritmetične sredine vseh pridobljenih ocen. Pri svojem doktorskem delu zato razvija možnost uporabe »mehke logike«, moderne matematične teorije, za opis nejasnih, negotovih situacij, kot so uporabe besed dobro, priden, slab, dober, boljše …, ter za matematično obdelavo le-teh. 

Matija Jenko
 

Doktorska študijska programa na UP PEF:
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino