Izšla je nova številka znanstvene revije Didactica Slovenica – pedagoška obzorja


V prvi številki letnika 36 znanstvene revije za didaktiko, ki jo izdajata Pedagoška obzorja d. o. o. in Univerza v Novem mestu, so vključeni trije prispevki visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.
  

Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in doktorski študent Blaž Teršek v znanstvenem članku raziskujeta odnos zaposlenih v vrtcu in osnovni šoli do medvrstniškega nasilja, saj le-ti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah predstavljajo skupino oseb, ki imajo pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja.  

Članek Jerneje Bone, dr. Mare Cotič in dr. Darja Felde obravnava utemeljevanje pri pouku matematike, ki se kot ena izmed veščin kritičnega mišljenja preverja z nalogami na nacionalnem preverjanju znanja od leta 2006 dalje. Pri nalogah utemeljevanja se prepletata tako vidik matematičnega kot tudi vidik bralne pismenosti.  

Vrednote v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu skozi slovensko bibliografijo raziskujejo dr. Janez Drobnič, mag. Darja Hribernik in Katarina Česnik z mag. štud. prog. Inkluzivna pedagogika: »Vrednote so pomemben del naše identitete, zrcaljene v naših prepričanjih, odnosu, ciljih … Družba vpliva na vrednote in tudi otroci so v vzgojno-izobraževalnem sistemu poučevani v okviru temeljnih vrednot določene družbe. Vrednote morajo zato v vzgojno-izobraževalnem sistemu pridobiti pomembno mesto. Na ta način se kulturne vrednote tudi usidrajo v posameznikov vrednostni sistem in prispevajo k posameznikovem duhovnem ter etičnem razvoju.«
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino