Dr. Maja Mezgec v intervjuju o obmejnem prostoru 2021


Dr. 𝗠𝗮𝗷𝗮 𝗠𝗲𝘇𝗴𝗲𝗰, ki na UP PEF poučuje na področju andragogike in pedagogike ter raziskuje tudi večjezično vzgojo in se posveča delu z čezmejnimi študenti, je v Primorskih novicah (5. maj 2021) izpostavila "fenomen čezmejnih študentov", ki se vsako leto povečuje.

𝑂𝑝𝑎𝑧𝑛𝑜 𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑟𝑒𝑐̌ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑠̌𝑐̌𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑗𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 𝑧𝑎 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗 𝑣 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑠𝑒𝑚 𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑘𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑘𝑙𝑖𝑐𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒. /.../ 𝑃𝑟𝑒𝑢𝑐̌𝑖𝑙𝑖 𝑠𝑚𝑜, 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑗 𝑠𝑒 𝑜𝑑𝑙𝑜𝑐̌𝑎𝑗𝑜 𝑧𝑎 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗 𝑐̌𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑗𝑜, 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑠𝑒𝑚 𝑧𝑎 𝑢𝑐̌𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑖𝑛 𝑣𝑧𝑔𝑜𝑗𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑘𝑙𝑖𝑐, 𝑝𝑎 𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑠̌𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑧̌𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑗𝑜. 𝑂𝑏 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑢 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑟𝑒𝑐̌ 𝑣𝑒𝑐̌𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑒ℎ 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 𝑟𝑎𝑐̌𝑢𝑛𝑎, 𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑏𝑜 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑖𝑙𝑎 𝑣 𝑠̌𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑠 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑚 𝑢𝑐̌𝑛𝑖𝑚 𝑗𝑒𝑧𝑖𝑘𝑜𝑚 𝑣 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗𝑖. 𝑍𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑖 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐̌𝑘𝑜𝑣 𝑧𝑎 𝑐̌𝑒𝑧𝑚𝑒𝑗𝑛𝑒 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑘𝑜𝑡 𝑗𝑒 𝑛𝑝𝑟. 𝑝𝑟𝑖𝑟𝑜𝑐̌𝑛𝑖𝑘 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑧𝑛𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑠̌𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑣𝑜𝑣 𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑙𝑖𝑐𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑖𝑗.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino