Projekt na temo Mesto 2021

Projekt za Mestno občino Koper: sodelovanje Gajbla in UP PEF
Tema: MESTO

Glavni poudarek projekta je izgradnja skupnosti in postavitev trdnih temeljev, ki bodo družbi in mestom ponujali nadaljnjo izgradnjo in rast pripovedovalsko-gledališke dejavnosti za otroke in mladino, ponudili izhodišča za medgeneracijsko in medkulturno povezovanje vzpostavili mehanizme za permanentno izobraževanje strokovne in širše javnosti. Skupnost, ki se bo oblikovala bo predstavljala tvorni element nadaljnjega ustvarjanja in razvoja vsebin v štirih obalnih občinah.

Projekt se navezuje na trajnostno in vseživljenjsko izobraževanje ter aktivno povezovanje in vključevanje različnih generacij v ustvarjalni proces. Jedro projekta sestavljajo vsebine in elementi iz narave, naravnega okolja, v katerem se mesta nahajajo, obravnava snovno in nesnovno dediščino. Stavi na izobraževalno noto v povezavi s pripovedovanjem in gledališko umetnostjo, na širjenje kreativnih zmožnosti med otroki in širšo javnostjo, na pridobivanje novega znanja in veščin pri starejši populaciji (gre za širjenje veščin, znanja in kompetenc po starostni piramidi v obe smeri).

Na velik pomen skupnosti in medgeneracijskega sodelovanja nam je pokazala epidemija Covida 19, skozi katero smo in še spoznavamo, da družba bolje in uspešnejše deluje takrat, ko je povezana, ko sodeluje, soustvarja in na tak način celoti dodaja vse potrebne elemente. Skozi epidemijo so se razkrile tudi potrebe po vedenju in soustvarjanju skupnega javnega prostora ter okrepilo se je zavedanje o pomembnosti človeških korenin ter s tem ozaveščanje in negovanje kulturne dediščine, kot tvornika naše preteklosti brez katere ne moremo graditi ne sedanjosti in prihodnosti.

Projekt gradi na oživljanju starih mestnih jeder, na ponovnem oživljanju zgodovine mest ter širjenju slednjega med mlajše generacije. Skozi pripovedovanje kot enega najstarejših načinov tvorjenja skupnosti, bomo razmišljali o preteklosti, sedanjosti in ustvarjali prihodnost po meri vseh nas. Na tak način lahko tvorno spreminjamo družbene in socialne poglede na bivanjsko skupnost ter postajamo aktivni soustvarjalci in odločevalci družbenih sprememb.

Načrtovane dejavnosti v projektu:

  • Oblikovanje zunanjega pripovedovalskega prostora: pripovedovalskih klopi :

-    prostor s pripovedovalsko klopjo postane večpomenski; klop, na kateri lahko samo posediš, na njej lahko bereš, čakaš, se pogovarjaš. Lahko pa postane scenografija za uprizoritveni dogodek ali pa navdih za druge oblike človeškega ustvarjanja, druženja, snovanja.

-    Oživljanje mestnega jedra z unikatnimi umetniškimi eksponati, ki ne služijo samo vizualnemu ugodju, ampak so kot del javnega prostora tudi uporaben element.

  •  Oblikovanje slikanice brez ali z besedilom na temo mesta
  • Pripovedovalski dogodki na klopcah


V projektu razvijamo pripovedovanje in oživitev vizualnega prostora (prostor, ni več del ulice temveč postane del zgodbe, postane dogajalni prostor…kjer se lahko pripoveduje, igra, bere, dodajanje vizualnih 3D elementov (likovni elementi, oblike…, ki ustvarjajo različne prostore, z zvočno sliko v ozadju ali tonsko slikanje, ki  podpre pripovedovano zgodbo).

Sodelovanje:

  • Študenti ZU 1 (2020/2021)
  • Barbara Baloh
  • Eda Birsa
  • Samanta Kobal
  • Tina Cotič
  • Barbara Kopačin
  • Renata Padovan

V dobi digitalnih medijev se zdi, da smo na družabne prostore, ki so bili v preteklih stoletjih izjemnega pomena, kajti v njih so si ljudje izmenjevali tako pomembne kot manj pomembne informacije, ki so zadevala osebne a tudi širše družbene tematike, pozabili oz. jih z izgovorom, da nam svetovni splet ter družabna omrežja zadoščajo, potisnili v drugi plan. Prav preizpraševanje, karantena, novo porajajoče se oblike sobivanja nam nakazujejo na pomembnost družabnih prostorov/jeder znotraj mest, mestnih središč. Nakazujejo nam na nujo po oživljanju mestnih jeder s kvalitetnimi vsebinami, ki bodo zaobjele vse generacijske vidike in na tak način pripomogle k kvalitetnejšemu družbenemu razvoju. 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino