Otrok z avtistično motnjo v razredu. Kako mu lahko kot učitelj pomagam, da bo uspešen tudi on?


Alumni klub UP PEF in Center za vseživljenjsko učenje UP PEF sta v okviru cikla ZaVseŽivo gostila diplomantko mag. štud. prog. Inkluzivna pedagogika Tino Bajič, ki je študentom predstavila pogled na avtizem v razredu.

Kaj sploh je avtizem? Kako nastane, kakšni so njegovi tipični znaki?
V današnjem času se učitelji, spremljevalci in drugi strokovni delavci v razredih 1. triade srečujejo z učenci, ki so v Odločbi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci z avtističnimi motnjami.

Kako mu lahko kot učitelj pomagam, da bo uspešen tudi on?
Ko otrok vstopi v šolski prostor lahko naleti na številne ovire, dražljaje, ki močno vplivajo na njegovo funkcioniranje. Ne redko se v šoli ne počuti varno, sprejeto in predvsem slišano. Vsekakor mora šola za vzgojo in izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami obsegati tudi vsebine, preko katerih bo otrok usvajal različne spretnosti prilagajanja na nov prostor. Tako lahko učitelj z prilagoditvami, raznimi učnimi pripomočki pripomore k temu, da bo otrok v razredu varen, sproščen, ter predvsem, da bo v šoli in pri učenju uspešen.

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino