SKUM tudi letos na Kulturnem bazarju


Na letošnjem Kulturnem bazarju 2021, ki je potekal 29. junija 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani, so bili v dveh dogodkih predstavljeni nekateri dosežki projekta SKUM.

Osrednja tema prvega dogodka je bila ustvarjalna raba tehnologije v vrtcih. Vrtec Koper se je predstavil z animirano zgodbo Družine Češnjevih, ki zase išče idealen prostor pod soncem. Animirano zgodbo O treh razbojnikih, ki pridejo v prazen vrtec in se zato raje odpravijo na morje, so predstavili sodelujoča umetnica in vzgojiteljica iz Vrtca pri Osnovni šoli Mežica. Vrtec Trbovlje pa je predstavil zgledno sodelovanje z Zavodom za kulturo Delavski dom pri raziskovanju in preizkušanju različnih digitalnih orodij pri vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu.  
 

Vrtec Koper

Otroci spoznavajo tehniko snemanja animiranega filma
Vir: Arhiv Vrtca Koper  

Temu je sledila razprava o izzivih rabe tehnologije v vrtcih, v kateri sta sodelovala dr. Bogdana Borota s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in dr. Robi Kroflič s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Razprava je temeljila na ugotovitvah projekta SKUM o smiselni rabi telefona v vrtcih kot fotoaparata ter fotografiji kot učinkovitem mediju pri spodbujanju besednega in nebesednega izražanja otrok.

Na drugem dogodku so bile predstavljene prakse poučevanja na daljavo v osnovnih in srednjih šolah s pomočjo umetniške izkušnje. Projekte so predstavili učitelji iz Osnovne šole Vransko-Tabor, Osnovne šole Savsko naselje in Osnovne šole Stročja vas. Skupna ugotovitev je, da se je v sodelovanju z umetniki v poučevanje na daljavo vnesel dejaven, izkustven in utelešen pristop k učenju. Pozornost sodelujočih je pritegnila tudi predstavitev obsežnega projekta, v katerem so dijaki in učitelji 1. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sodelovali s sedmimi umetniki na temo upora in življenja v izolaciji, kot ga doživljajo mladi. Strokovno podporo sodelujočim v teh projektih so nudile dr. Vesna Geršak (UL PEF), dr. Petra Štirn Janota in Darja Štirn (Zavod Petilda).  

Gim Ljutomer


Predstavitev umetniških kreacij dijakov gimnazije v Ljutomeru
Vir: https://www.gfml.si/index.php/o-soli/novice/2170-glas-mladih-upor
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino