Na posvetu o dobrih pedagoških praksah za spodbujanje študijske zavzetosti 2021

Univerza v Mariboru je v začetku junija gostila virtualni nacionalni posvet projekta INOVUP, na katerem so govorili o dobrih pedagoških praksah za spodbujanje študijske zavzetosti. Kako je to pomembno, je po besedah rektorja Zdravka Kačiča nazorno pokazala epidemija Covida-19, ko je velik del študija potekal na daljavo.

Na posvetu so visokošolski učitelji in študenti na šestih plenarnih predavanjih, okrogli mizi ter predstavitvah dveh znanstvenih monografij razmišljali o dosedanjih praksah, ki so omogočale ohranjati študijsko zavzetost študentov in kakovostno učenje. Izpostavili so pomen dobre pedagoške usposobljenosti učiteljev, refleksivnosti in odnosnih kompetenc.

Študenti so kot ključni podporni dejavnik pri študiju na daljavo izpostavili odnose z učitelji, njihovo odzivnost, pripravljenost razumeti raznolike težave študija na daljavo, podporo pri vračanju na fakultete ter pripravljenost na prilagajanje učenja in poučevanja.

"Pri študiju na daljavo so mi bili v veliko oporo profesorji, ki so bili zelo angažirani in željni sodelovanja. Na začetku sem od njih pričakovala morda nekoliko več tehničnega znanja, ki smo ga nato tekom študijskega leta skupaj nadgradili. Prilagoditev študijskega procesa, vaj in seminarjev je bila res pohvalna in vložen trud profesorjev ni ostal neopažen," je povedala študentka Tajda Špes z mariborske medicinske fakultete.

Po njenih besedah so bili v veliko pomoč tudi tutorji, "ki so nas odlično vpeljali v sam študijski proces in nam hkrati omogočili vpogled na študij z drugega zornega kota, ki je bil več kot dobrodošel za študente prvih letnikov".

Po besedah Matije Jenka s primorske pedagoške fakultete je bilo študentom v največjo oporo to, da so jim predavatelji v novi, do takrat nepoznani situaciji prišli naproti. "Prilagodili so tako obveznosti pri posameznih predmetih, načine izvedb določenih, povečini praktičnih, vaj ter pri sami izvedbi izpitov," je dejal.

Poudaril je, da študenti niso bili za nič prikrajšani, saj so se vsi zaposleni na fakulteti potrudili, da lahko na koncu študijskega leta opravljajo izpite "z enako mero prepričanosti vase kot v preteklih letih". "Le s sodelovanjem vseh treh gradnikov univerzitetnega okolja, torej pedagoških delavcev, strokovnih delavcev in študentov, smo uspeli kvaliteto študija ohraniti na kar se da visokem nivoju," je dodal.

V projektu INOVUP sodelujejo vse tri javne univerze v Sloveniji (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem) in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino