Uspešno zaključil 8ECM - prvič gostil didaktiko matematike 2021

V Portorožu se je zaključil največji znanstveni dogodek v letu 2021 v Sloveniji – 8. Evropski kongres matematike. 8ECM je glede na število udeležencev in izpeljanih dogodkov največji evropski matematični kongres do zdaj. Znanstvenega srečanja, ki je potekalo kombinirano – prek interneta in v živo, se je udeležilo 1.771 matematikov iz 77 držav; več kot 100 jih je prišlo tudi v Portorož in se predavanj udeležilo v živo.

Letos je bila na kongresu prvič vključena tudi sekcija namenjena didaktiki matematike. Organizacijsko in programsko koordinacijo minisimpozija Matematika v izobraževanju je prevzela skupina didaktikov matematike s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF), dr. Amalija Žakelj, dr. Mara Cotič ter dr. Darjo Felda. Vsem trem je skupno oranje ledine na področju didaktike matematike v Sloveniji; o tem področju predajajo znanje bodočim učiteljem razrednega pouka, ki študirajo na fakulteti. V številnih objavljenih intervjujih so odgovorili na tudi vprašanja, kako navdušiti učence in dijake nad matematiko in zakaj je matematika bolj priljubljena v osnovni šoli kot v srednji.

Dr. Mara Cotič je bila gostja na radiu. V intervjuju je predstavila posebno, mlado znanstveno disciplino - didaktiko matematike: "Njen cilj niso le načini poučevanja matematike, ampak otroka naučiti razmišljati in spodbuditi njegovo ustvarjalnost. Bistvo pa je to, da otroka razvijamo v celostno osebnost." Predstavila je tudi potek minisimpozija.

Namen minisimpozija je bil združiti vodilne mednarodne raziskovalce s področja didaktike matematike in sorodnih področij ter predstaviti najnovejša znanstvena spoznanja o inovativnih pristopih učenja in poučevanja matematike, od preduniverzitetnega do univerzitetnega izobraževanja. Strokovnjaki s področja didaktike matematike so med drugim govorili o vlogi in pomenu matematike v izobraževanju. Glede na hiter tehnološki napredek, razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, so bili predstavljeni tudi pogledi o bodočem douniverzitetnem in univerzitetnem izobraževanju matematike, kako posameznika pripraviti na uspešno razreševanje vse številnejših, še nedefiniranih problemskih izzivov jutrišnjega dne.

V sklopu minisimpozija so bile na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu izvedene delavnice ustvarjanja sestavljankami Polydron in Zometool, v sklopu katerih so učenci pod mentorstvom dr. Izidorja Hafnerja in dr. Andreje Klančar sestavili tudi rombski 1080-terec. Diplomanta UP PEF Lovrenc Habe in Matija Jenko sta jih posnela in posnetke predvajala na kongresu.

Do konca julija pa je v atriju UP PEF še vedno postavljena na ogled razstava Matematika v otrokovem svetu. Na razstavi so svoje izdelke predstavili učenci 5.a razreda Osnovne šole in vrtca Ankaran, pod mentorstvom Maruše Mežnarič in dr. Ede Birsa ter učenci 4.a razreda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, pod mentorstvom dr. Lee Kozel in dr. Ede Birsa. Razstavljene so tudi didaktične igre, ki so jih izdelali otroci, starši in strokovne delavke iz skupine Ribice iz vrtca Sežana ter otroci in strokovne delavke iz vrtca Elvire Kralj iz Trebč (Večstopenjska šola Opčine) pod mentorstvom Renate Padovan.

Odprtje razstave je obogatil Mladinski pevski zbor OŠ Livade Izola z zborovodkinjo Andrejo Štucin Cergol in glasbeno spremljavo Jake Jerina.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino