Življenjsko okolje v času pandemije: pedagoške in andragoške implikacije za razvoj rezilientnosti


UP PEF bo naslednji dve leti sodelovala v novem bilateralnem projektu med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo. Nosilec projekta “Življenjsko okolje v času pandemije: pedagoške in andragoške implikacije za razvoj rezilientnosti” pa je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Vsebina projekta se navezuje na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki ima vidno vlogo pri ohranjanju življenjskega okolja, zato je pomembno, da se prične že v predšolskem obdobju, da bi otroci razvili odgovornost do okolja in drugih ljudi ter se nadaljuje kot del izobraževanja tudi v odraslosti in starosti.

Koordinatorica projekta z UP PEF dr. Jurka Lepičnik Vodopivec pri tem izpostavlja iztočnico projekta: “Poseben izziv za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj predstavljajo epidemije in druge naravne nesreče, ki prizadenejo prebivalce vseh starosti, kar implicira tudi učenje in izobraževanje za vse skupine. V času pandemij je izobraževanje namenjeno tudi razvoju rezilientnosti otrok in odraslih, za kar moramo razviti ustrezne pedagoške in andragoške strategije.”

Nov projekt Jurka LV

 
Od leve proti desni: izr. prof. dr. Nives Ličen (UL FF), izr. prof. dr. Aleksandra Šindič (Filozofska fakulteta Banja Luka Republika Srpska, Bosna in Hercegovina) in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (UP PEF).

Ker je v času pandemije življenjsko okolje otrok in odraslih zelo spremenjeno, je zelo pomembno, da oboje senzibiliziramo za soočanje s spremembami, z negotovostjo. Razumeti je potrebno, da stres doživljajo otroci in odrasli. Zato bodo v okviru projekta obravnavane tudi terapevtske zgodbe. Dr. Lepičnik Vodopivec dodaja: “Ena od aktivnosti za razvoj rezilientnosti je branje terapevtskih zgodb. Pravljice, kot oblika zgodbe, so še posebej pomembne, saj imajo različne funkcije – uravnavanje, vzgoja čustev, opogumljanje otroka opolnomočenje.”

Raziskava bo osredotočena na iskanju dobrih praks v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti v času pandemije. Poudarek bo na specifičnih strategijah, predvsem narativnih, ki opolnomočijo otroke in odrasle, da se soočajo s stresom (in travmami), ki nastajajo zaradi spremenjenega življenjskega okolja. Pripravljen bo nabor strategij, ki pomagajo otrokom in odraslim pri razvoju rezilientnosti pri soočanju s stresom in travmo ob spremenjenih življenjskih okoliščinah.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino