Nov CRP projekt s področja vseživljenjskega učenja odraslih


Raziskovalci UP PEF so v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa – CRP 2021 uspešno pridobili financiranje za projekt "Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj". Vodja projektne skupine bo prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

 

Predlagani projekt Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj  odgovarja na vprašanje o stanju in dejavnikih, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje (VŽU). Vključevanje v VŽU posameznikov z nižjo stopnjo izobrazbe in nižjimi ravnmi kompetenc predstavlja še vedno izziv, ki zahteva oblikovanje učinkovitih izobraževalnih modelov in novih pristopov. Neugoden položaj opisanega segmenta prebivalstva močno zavira družbeni razvoj. Dodaten izziv za Slovenijo predstavlja trend staranja prebivalstva in delovno aktivnega prebivalstva ter upad spretnosti pri starejših. Tudi prehod k digitalni tehnologiji in njenim aplikacijam postavlja dodatne izzive v smeri digitalizacije in preoblikovanja poslovnih modelov, ki so se s pandemsko izkušnjo še dodatno pospešili.

V okviru projekta bo razvit holistični model VŽU, ki bo upošteval domače in tuje razvojne dosežke, izkušnje iz prakse in rezultate nacionalnih razvojnih projektov in nove okoliščine, ki jih je prinesla pandemija, saj bo učinkovito nagovarjal odrasle za izobraževanje in VŽU ter prispeval k ciljem Slovenije, da bi zvišala udeležbo odraslih v izobraževanju in VŽU.

Pri projektu sodelujejo: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta (nosilec in vodilni partner), Andragoški center Slovenije, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta in Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo. Partnerstvo v projektu omogoča prenos (transfer) pridobljenih uvidov in spoznanj o dejavnikih šibitve in okrepitve VŽU v prakso izobraževalnega in animacijskega dela z odraslimi, na primer prek svetovalnega dela za krepitev omrežja izvajalcev programov za odrasle v javni mreži, na druga področja izobraževanja odraslih kot so krepitev kakovosti, vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, ozaveščanje v izobraževanju odraslih, razvoj novih izobraževalnih programov za odrasle.

Prenos znanja v prakso bo potekal tudi tako, da bosta dve vodilni fakulteti (UL FF in UP PEF) za visokošolsko izobraževanje andragogov/izobraževalcev odraslih v svojih študijskih programih 2. stopnje, to sta študijski program »Andragogika« (UL FF) ter »Izobraževanje odraslih in razvoj kariere« (UP PEF), rezultate in spoznanja projekta o VŽU vključili neposredno v študijski proces in nova spoznanja prenesli na bodoče izobraževalce odraslih/andragoge. Prav tako bo tudi Andragoški center Slovenije ki skrbi za sistem nadaljnjega strokovnega usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih v Sloveniji, spoznanja projekta o VŽU vnesel v svoje programe usposabljanja in spopolnjevanja (predvsem programe splošnega neformalnega izobraževanja, svetovanja in pismenosti) ter s spoznanji projekta seznanjal strokovne delavce, ki delajo na področju izobraževanja odraslih v praksi.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino