Magistrantka UP PEF prejela Valvasorjevo priznanje 2021


Slovensko muzejsko društvo vsako leto podeli Valvasorjeva odličja tistim, ki s svojim strokovnim delom skrbijo za predstavljanje slovenske dediščine širši javnosti in za njeno varovanje. Letošnja prireditev je še posebej pomembna, saj društvo praznuje 50. obletnico prve podelitve Valvasorjevih nagrad in priznanj. Za leto 2020 ga je prejela
tudi magistrantka z UP PEF Kristina Naglost.

Komisija je obravnavala 16 nominacij za različne kategorije - med njimi je častno Valvasorjevo priznanje prejela Kristina Naglost, ki je zaključila magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika na UP PEF. Prejela ga je za svoje magistrsko delo pod mentorstvo dr. Aksinje Kermauner, in sicer za izjemen dosežek na področju snovanja in izdelave tipne umetnioške slike za osebe s slepoto in slabovidnostjo, kar predstavlja novost v slovenskem prostoru ter prinaša nove pristope v muzejski pedagogiki.

Iz utemeljitve:
V reliefni tehniki je izdelala posebno repliko slike Toneta Kralja Srečanja. Sprva je bilo mišljeno, da bi izvirno slik pomanjšali in natisnili s 3D-tiskalnikom, da bi bila slika po pravilih dostopna hkrati taktilni zaznavi obeh rok osebe s slepoto. Po evalvaciji slepih in slabovidnih članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, njegovega predsednika Igorja Miljavca in muzejskega pedagoga Davida Kožuha (Goriški muzej), pa je prilagojena slika ostala v velikem formatu. S pomanjšanjem bi se namreč izgubila večina detajlov, ti pa so za razumevanje slike izjemno pomembni. Da bi bilo mogoče prikazati perspektivo osebam s slepoto, se je ustvarjalka odločila, da bo naredila sliko v reliefni tehniki v treh globinah. S taktilnim zaznavanjem reliefa je mogoče jasno razbrati kompozicijo figur, nekatere njihove položaje in dinamiko kretenj ter njihovo prepletenost ob pomembnem dogodku, srečanju grofa s puntarji. Pri kmetu na desni je poudarila njegovo oblačilo s preprosto tkanino in na levi strani slike z žametom nakazala višji sloj grofa. Konjsko uzdo in vajeti je izrezala iz usnja, v zvonik cerkve je obesila zvončka. Na razstavi je predstavitev slike podprta z zvočnim opisovanjem (avdiodeskripcijo), ki prinaša oris umetnika Toneta Kralja, opis slike in posnetek pesmi Le vkup, le vkup uboga gmajna. Za osebe s slabovidnostjo je na voljo besedilo v povečanem tisku, za osebe s slepoto pa v brajici. Za videče je ob tipni sliki še reprodukcija originalnega dela. Ob predstavitvi slike je bilo organizirano vodstvo s kustosom pedagogom, ki je slepim vodil roko po sliki in jim jo zraven opisoval, hkrati pa je tudi preverjal, kako razumejo motiv, perspektivo in globino slike. Dogodek za širšo publiko je bil izveden tudi v okviru Poletne muzejske noči 2020. Prilagojena reliefna slika za osebe s slepoto in slabovidnostjo je unikum v slovenskem prostoru, pomembna pa je tudi vodena predstavitev.

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino