Še ena knjiga o statistiki 2021

Založba Univerze na Primorskem je izdala nov učbenik dr. Tine Štemberger z naslovom Še ena knjiga o statistiki: univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji. Sestavljajo ga štirje sklopi, ki so nastali na podlagi večletnih izkušenj pri delu s študenti in so tako izrazito prilagojeni prav njihovim potrebam, predvsem študentov drugostopenjskih programov s področja začetnega izobraževanja učiteljev.

Prvi sklop se usmerja v spremenljivke kot enega ključnih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati pri izbiri statističnih metod. V drugem sklopu so predstavljene možnosti uporabe in omejitve posameznih statističnih preizkusov. Tretji sklop predstavlja nadaljevanje drugega in obsega vaje, v četrtem pa so prikazane nekatere možnosti preoblikovanja podatkov.

Učbenik je naprodaj pri Založbi Univerze na Primorskem in v bolje založenih knjigarnah.

Izvleček iz učbenika je dostopen na tej povezavi.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino