S konference Prečenja v teoriji 2021


28. septembra 2021 je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekala druga znanstvena konferenca UL ALUO Prečenja v teoriji, ki je tudi eden od rezultatov raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik (ARRS J7-2606) Akademije za umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Dogodek so otvorile prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP PEF, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, takratna dekanja UL ALUO, in izr. prof. dr. Nadja Zgonik, takratna vodja Katedre za teoretične vede UL ALUO, moderiral pa ga je Dražen Dragojević.

Predavale_i so: izr. prof. dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Ramšak, izr. prof. dr. Nadja Zgonik, doc. dr. Tomo Stanič, prof. dr. Uršula Berlot Pompe, doc. dr. Blaž Šeme, prof. dr. Jožef Muhovič, univ. dipl. Tina Palaić, dr. Daša Tepina, izr. prof. dr. Barbara Predan in prof. dr. Mitja Velikonja.

S konferenco je Katedra za teoretske predmete UL ALUO že drugo leto zapored (ponovno v Kopru) odprla interdisciplinarno, pluralno diskusijo in refleksijo z različnih (praktičnih in teoretičnih) umetniških, oblikovalskih, restavratorskih, etnografskih, socioloških in zgodovinskih področij, s tem pa poskušala povezali stroke in področja, ki v prostoru aktivne umetnosti in oblikovanja delujejo povezano, v akademskih krogih pa preredko prestopajo meje. Skupna točka drugega znanstvenega srečanja je bilo iskanje občih stičišč zgoraj naštetih področij. Sodelujoči predavateljice in predavatelji so pokazali, da ta stičišča gradijo miselni temelj, a ga hkrati tudi prečijo.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino