Alumni klub UP PEF: Zakaj bi se vse življenje učili? 2021

 
Čedalje več se v laičnih in strokovnih krogih govori, da je vseživljenjsko učenje ključno za ohranjanje mentalnega zdravja in nasploh za dobro počutje v družbi. Tudi zato je Alumni klub Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) v sodelovanju z dr. Jurko Lepičnik Vodopivec pripravil gostujoče predavanje Lare Peklar Sečnik, ki je v okviru univerzitetnega študijskega programa Pedagogika na UP PEF diplomirala na temo teoretičnih vidikov vseživljenjskega učenja.

»Vseživljenjsko učenje je naša pravica in dolžnost,« pravi sveža diplomirana pedagoginja in poudarja njegov pomen tudi na področju krepitve samozavesti in produktivnosti: »Veliko ljudi je še vedno bralno, pisno, matematično in tehnološko nepismenih, zato so socialno in finančno šibki in potisnjeni na rob družbe. To pomeni, da nimajo enakih možnosti,« je jasna Lara Peklar Sečnik.

Lara, ki je sedaj študentka magistrskega študijskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, vidi rešitev v ustvarjalnih pedagogih in številnih organizacijah, ki spodbujajo reforme, ki državljanom omogočajo možnosti osebnega in poklicnega razvoja. S tem pa državljani pridobijo še več znanja, bolj so mobilni in prilagodljivi na trgu dela. »Vseživljenjsko učeča se družba bo temeljila na avtonomnosti, medosebni povezanosti in sodelovanju ter bo ustvarjalna aktivno in odgovorno družbo, ki je usmerjena k pozitivnim spremembam,« je predavanje pred polno predavalnico na Pedagoški fakulteti 19. oktobra zaključila. 

Lovrenc Habe,
Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino