Sodelovanje na mednarodni konferenci "Znanost, poučevanje in učenje v spremenjenem družbenem kontekstu" 2021


Konferenca, ki je potekala 22. oktobra, je bila organizirana v okviru znanstveno-raziskovalnega projekta »Poučevanje in učenje: problemi, cilji, perspektive«, ki ga podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije. Organizator konference je Pedagoška fakulteta v Užicu, Univerza v Kragujevcu.

Svoje prispevke so predstavili soorganizatorji konference, to so Pedagoška fakulteta Univerze Konstantina Filozofa v Nitri (Slovaška), Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (Slovenija) in Pedagoška fakulteta Univerze “Jan Evangelista Purkyne”, Usti nad Labem (Češka).

V okviru konference je nastal tudi zbornik, v katerem so vključeni prispevki vis. učiteljev z UP PEF: dr. Barbara Kopačin, Matija Jenko, dr. Mojca Žefran, Anja Pirih, dr. Silva Bratož, mag. Martina Kovačič Kuzmić, Daniel Doz, dr. Amalija Žakelj, dr. Darjo Felda, dr. Mara Cotič; Polona Salober, dr. Nastja Cotič, dr. Darjo Zuljan.  

Več informacij

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino