Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Kvalitativno pedagoško raziskovanje


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Učni načrt

EV1-obvezni-Kvalitativni.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino