Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Učni načrt

EV1-obvezni-Evalvacija kakovost.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino