Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Filozofija vzgoje


Nosilci: izredni profesor dr. Grušovnik Tomaž


Učni načrt

PV1-obvezni-Filozofija-vzgoje.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino