Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Raziskovanje inkluzije


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda, izredni profesor dr. Štemberger Tina


Učni načrt

IP2-obvezni-Raziskovanje-inkluzije.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino